Đăng nhập   |   Đăng ký

3 bài viết cho "Tài liệu tiếng anh cơ bản"

Tuyển tập thành ngữ, tục ngữ ca dao Việt Anh thông dụng

Thể loại: Anh văn căn bản
Tài liệu tiếng Anh - Tuyển tập thành ngữ, tục ngữ ca dao Việt Anh thông dụng.  Đề tài này sẽ giúp người học tiếng Anh có vốn từ...
Ngày upload: 14-05-2015

Phương pháp viết luận văn tiếng Anh

Thể loại: Anh văn căn bản
Cuốn "Phương pháp viết luận văn tiếng Anh" được biên soạn dựa theo cuốn "English Skill with Readings" của tác giả John Langan nhằm đáp ứng nhu cầu trau...
Ngày upload: 26-04-2015

Tổng hợp từ A-Z ngữ pháp Tiếng Anh

Thể loại: Anh văn căn bản
Tổng hợp từ A-Z ngữ pháp tiếng anh là tài liệu học ngữ pháp tiếng Anh rất có ích cho các bạn nào còn yếu về phần ngữ...
Ngày upload: 06-03-2014