Đăng nhập   |   Đăng ký

8 bài viết cho "TRUYỀN NHIỆT"

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 (2010-2011) Môn học : TRUYỀN NHIỆT

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ Môn học : TRUYỀNNHIỆT Ngày thi : 19/06/2011; Thời...
Ngày upload: 03-03-2014

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 (2010-2011) Môn: TRUYỀN NHIỆT

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TRUYỀN NHIỆT Thời...
Ngày upload: 03-03-2014

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 (2012-2013) Môn: TRUYỀN NHIỆT

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ 2 (2012-2013) Môn: TRUYỀN NHIỆT Thời gian:...
Ngày upload: 03-03-2014

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 (2011-2012) Môn thi : TRUYỀN NHIỆT

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ BM CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ 2 — 2011/2012 Môn thi : TRUYỀN NHIỆT Thời gian : 90 phút Ngày...
Ngày upload: 03-03-2014

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 (2011-2012) Môn: TRUYỀN NHIỆT

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – NH 2011-2012 Moân Thi: Truyền...
Ngày upload: 02-03-2014

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 (2011-2012) Môn: TRUYỀN NHIỆT

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 (2011-2012) Moân Thi : Truyền Nhiệt...
Ngày upload: 02-03-2014

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 (2010-2011) Môn: TRUYỀN NHIỆT

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 (2011-2011) Moân Thi: Truyền Nhiệt...
Ngày upload: 02-03-2014

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 (2012-2013) Môn: TRUYỀN NHIỆT

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 (2012-2013) Môn: TRUYỀN NHIỆT Thời...
Ngày upload: 02-03-2014