Đăng nhập   |   Đăng ký

1 bài viết cho "Thiết kế chung cư"

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế chung cư C16 Khu đô thị Trung Yên

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài này gồm hai phần: - Phần Xây dựng: “Thiết kế công trình chung cư C16- Khu ĐT Trung Yên”do PGS., TS. Lý Trần Cường trực tiếp...
Ngày upload: 31-07-2014