Đăng nhập   |   Đăng ký

21 bài viết cho "Thiết kế cung cấp điện"

Thiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệp

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Điện năng là một dạng năng lượng có tầm quan trọng rất lớn trong bất kỳ lĩnh vực nào trong nền kinh tế quốc dân và đời sống xã hội. Việc...
Ngày upload: 10-10-2014

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất tôn Phú Thành (Lê Văn Tuynh)

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Điện năng là nguồn năng lƣợng chính của các ngành công nghiệp, là tiền đề để phát triển quy hoạch các khu đô thị...
Ngày upload: 27-09-2014

Thiết kế cung cấp điện cho trạm biến áp 110kV Nhà máy Thép Việt Ý

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Kết cấu của đồ án tốt nghiệp với đề tài "Thiết kế cung cấp điện cho trạm biến áp 110kV Nhà máy Thép Việt Ý" gồm có...
Ngày upload: 24-08-2014

Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sản xuất silicate

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Ngày nay nền kinh tế nước ta đang từng bước phát triển, đời sống nhân dân đang từng bước được nâng cao, cùng với nhu cầu đó...
Ngày upload: 24-08-2014

Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài gồm những nội dung sau: - Chương 1: Các phương pháp xác định phụ tải tính toán. - Chương 2: Thiết kế mạng hạ áp cho...
Ngày upload: 24-08-2014

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất tôn Phú Thành

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước ngành công nghiệp điện lực luôn giữ một vai trò quan trọng. Hiện nay điện lực trở...
Ngày upload: 24-08-2014

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện gang Vạn Lợi

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài gồm những nội dung sau: - Chương 1: Giới thiệu chung về nhà máy luyện gang Vạn Lợi. - Chương 2: Xác định phụ tải tính toán. -...
Ngày upload: 24-08-2014

Thiết kế cung cấp điện cho Nhà máy Đóng tàu Hoàng Gia – Phân xưởng Chế Tạo Nắp Hầm Hàng

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong đề tài "Thiết kế cung cấp điện cho Nhà máy Đóng tàu Hoàng Gia – Phân xưởng Chế Tạo Nắp Hầm Hàng" tác giả...
Ngày upload: 24-08-2014

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy đóng tàu Hạ Long

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Kết cấu của đồ án tốt nghiệp với đề tài "Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy đóng tàu Hạ Long" gồm có 8 chương: - CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU....
Ngày upload: 24-08-2014

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy dệt

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đồ án tốt nghiệp với đề tài "Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy dệt" gồm các chương sau: - Chương 1: Xác định phụ tải tính...
Ngày upload: 24-08-2014

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế tạo Phú Hưng - Hải Dương

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Bản đồ án này đã giải quyết được các nội dung sau: Cách xác định phụ tải tính toán; Thiết kế mạng điện cao áp cho...
Ngày upload: 24-08-2014

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế tạo công cụ

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Các xí nghiệp công nghiệp điện có đặc điểm chung là thiết bị dùng điện được tập trung với mật độ cao, làm việc liên tục trong...
Ngày upload: 24-08-2014

Thiết kế cung cấp điện cho khu nghỉ dưỡng tổng hợp Sông Giá

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Bản đồ án với đề tài "Thiết kế cung cấp điện cho khu nghỉ dưỡng tổng hợp Sông Giá" được trình bày thành 5 chương: - Chương 1: Giới...
Ngày upload: 24-08-2014

Thiết kế cung cấp điện cho cở sở 2 trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Kết cấu của đồ án gồm có 4 chương: - CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU THIẾT KẾ. - CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH...
Ngày upload: 24-08-2014

Thiết kế cung cấp điện cho công ty TNHH xây lắp điện Hải Sơn

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong đồ án tốt nghiệp với đề tài "Thiết kế cung cấp điện cho công ty TNHH xây lắp điện Hải Sơn", sinh viên Nguyễn Hải Hoàng đã giải...
Ngày upload: 22-08-2014

Thiết kế cung cấp điện cho công ty thép Việt - Hàn

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong đồ án tốt nghiệp với đề tài "Thiết kế cung cấp điện cho công ty thép Việt - Hàn", sinh viên Vũ Thị Kim Anh đã trình...
Ngày upload: 22-08-2014

Thiết kế cung cấp điện cho công ty đóng tàu Hạ Long

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Cùng với xu thế hội nhập quốc tế hiện nay là việc mở rộng quan hệ hợp tác ngày càng có thêm nhiều nhà đầu tư nước...
Ngày upload: 22-08-2014

Nghiên cứu thiết kế cung cấp điện cho các phân xưởng mở rộng của Công ty Đóng tàu Phà Rừng

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đồ án tốt nghiệp với Đề tài "Nghiên cứu thiết kế cung cấp điện cho các phân xưởng mở rộng của Công ty Đóng tàu Phà...
Ngày upload: 19-08-2014

Thiết kế cung cấp điện cho công ty cổ phần điện cơ Hải Phòng

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đồ án tốt nghiệp với Đề tài "Nghiên cứu thiết kế cung cấp điện cho các phân xưởng mở rộng của Công ty Đóng tàu Phà...
Ngày upload: 10-08-2014

Đồ án môn cung cấp điện: Thiết kế cung cấp điện cho Phân xưởng dệt

Thể loại: Điện - Điện tử
Đồ án môn học cung cấp điện với đề tài "Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng dệt" giải quyết 7 nhiệm vụ thiết kế sau đây: 1. Tính...
Ngày upload: 06-08-2014