Đăng nhập   |   Đăng ký

3 bài viết cho "Thiết kế hệ thống xử lý nước thải"

THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN LOẠI B

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Ngành công nghiệp mía đường là một trong những ngành công nghiệp chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên...
Ngày upload: 27-09-2014

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giết mổ gia súc cơ sở Tân Phú Trung

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nội dung của luận văn tốt nghiệp với đề tài "Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giết mổ gia súc cơ ở Tân Phú Trung" gồm:
- Khảo sát,...
Ngày upload: 27-09-2014

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải chung cho CCN Bình Đông

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Cùng với sự gia tăng nhanh của các ngành công nghiệp một mặt nó cũng nâng cao đời sống kinh tế văn hóa của xã hội, mặt...
Ngày upload: 03-08-2014