Đăng nhập   |   Đăng ký

28 bài viết cho "Tiếng Anh"

Tiếng Anh chuyên ngành tin học

Thể loại: Anh văn căn bản
Tài liệu này là bài giảng môn học Tiếng Anh chuyên ngành tin học dùng cho hệ cao đẳng chuyên nghiệp của trường cao đẳng...
Ngày upload: 16-07-2015

Tiếng Anh chuyên ngành tin học

Thể loại: Anh văn căn bản
Tài liệu này là bài giảng môn học Tiếng Anh chuyên ngành tin học dùng cho hệ cao đẳng chuyên nghiệp của trường cao đẳng...
Ngày upload: 16-07-2015

American Sign Language Picture Dictionary

Thể loại: Anh văn căn bản
Tài liệu này là bài giảng môn học Tiếng Anh chuyên ngành tin học dùng cho hệ cao đẳng chuyên nghiệp của trường cao đẳng...
Ngày upload: 07-12-2014

American Sign Language Picture Dictionary

Thể loại: Anh văn căn bản
Tài liệu này là bài giảng môn học Tiếng Anh chuyên ngành tin học dùng cho hệ cao đẳng chuyên nghiệp của trường cao đẳng...
Ngày upload: 07-12-2014

English French dictionary

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Tài liệu này là bài giảng môn học Tiếng Anh chuyên ngành tin học dùng cho hệ cao đẳng chuyên nghiệp của trường cao đẳng...
Ngày upload: 07-12-2014

English French dictionary

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Tài liệu này là bài giảng môn học Tiếng Anh chuyên ngành tin học dùng cho hệ cao đẳng chuyên nghiệp của trường cao đẳng...
Ngày upload: 07-12-2014

Learning vocabulary

Thể loại: Anh văn căn bản
Tài liệu này là bài giảng môn học Tiếng Anh chuyên ngành tin học dùng cho hệ cao đẳng chuyên nghiệp của trường cao đẳng...
Ngày upload: 06-12-2014

Learning vocabulary

Thể loại: Anh văn căn bản
Tài liệu này là bài giảng môn học Tiếng Anh chuyên ngành tin học dùng cho hệ cao đẳng chuyên nghiệp của trường cao đẳng...
Ngày upload: 06-12-2014

84 Cấu trúc và câu ví dụ thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp

Thể loại: Anh văn giao tiếp
84 Cấu trúc và câu ví dụ thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp. Tài liệu giúp bạn hiểu biết một số câu cơ bản trong tiếng Anh...
Ngày upload: 30-05-2014

84 Cấu trúc và câu ví dụ thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp

Thể loại: Anh văn giao tiếp
84 Cấu trúc và câu ví dụ thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp. Tài liệu giúp bạn hiểu biết một số câu cơ bản trong tiếng Anh...
Ngày upload: 30-05-2014

Thành ngữ Tiếng Anh

Thể loại: Anh văn căn bản
84 Cấu trúc và câu ví dụ thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp. Tài liệu giúp bạn hiểu biết một số câu cơ bản trong tiếng Anh...
Ngày upload: 04-04-2014

Thành ngữ Tiếng Anh

Thể loại: Anh văn căn bản
84 Cấu trúc và câu ví dụ thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp. Tài liệu giúp bạn hiểu biết một số câu cơ bản trong tiếng Anh...
Ngày upload: 04-04-2014

Những lỗi thường gặp khi sử dụng Tiếng Anh

Thể loại: Anh văn căn bản
84 Cấu trúc và câu ví dụ thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp. Tài liệu giúp bạn hiểu biết một số câu cơ bản trong tiếng Anh...
Ngày upload: 04-04-2014

Những lỗi thường gặp khi sử dụng Tiếng Anh

Thể loại: Anh văn căn bản
84 Cấu trúc và câu ví dụ thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp. Tài liệu giúp bạn hiểu biết một số câu cơ bản trong tiếng Anh...
Ngày upload: 04-04-2014

342 Toeic Vocabulary Tests 3420 Meanings By Word

Thể loại: TOEFL - IELTS - TOEIC
84 Cấu trúc và câu ví dụ thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp. Tài liệu giúp bạn hiểu biết một số câu cơ bản trong tiếng Anh...
Ngày upload: 04-04-2014

342 Toeic Vocabulary Tests 3420 Meanings By Word

Thể loại: TOEFL - IELTS - TOEIC
84 Cấu trúc và câu ví dụ thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp. Tài liệu giúp bạn hiểu biết một số câu cơ bản trong tiếng Anh...
Ngày upload: 04-04-2014

Sửa lỗi Tiếng Anh từ A tới Z

Thể loại: Anh văn căn bản
84 Cấu trúc và câu ví dụ thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp. Tài liệu giúp bạn hiểu biết một số câu cơ bản trong tiếng Anh...
Ngày upload: 04-04-2014

Sửa lỗi Tiếng Anh từ A tới Z

Thể loại: Anh văn căn bản
84 Cấu trúc và câu ví dụ thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp. Tài liệu giúp bạn hiểu biết một số câu cơ bản trong tiếng Anh...
Ngày upload: 04-04-2014

Advanced Grammar in Use

Thể loại: Anh văn căn bản
84 Cấu trúc và câu ví dụ thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp. Tài liệu giúp bạn hiểu biết một số câu cơ bản trong tiếng Anh...
Ngày upload: 29-03-2014

Advanced Grammar in Use

Thể loại: Anh văn căn bản
84 Cấu trúc và câu ví dụ thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp. Tài liệu giúp bạn hiểu biết một số câu cơ bản trong tiếng Anh...
Ngày upload: 29-03-2014