Đăng nhập   |   Đăng ký

5 bài viết cho "Tiền tệ"

financial statement analysis.TENTH EDITION / K. R. SUBRAMANYAM University of Southern California JOHN J. WILD University of Wisconsin at Madison

Thể loại: Quản trị chiến lược
This book’s organization accommodates different teaching styles. While the book is comprehensive, its layout allows instructors to choose topics and depth of coverage as desired....
Ngày upload: 22-05-2014

Slide bài giảng Tiền tệ ngân hàng

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Slide bài giảng Tiền tệ ngân hàng trình bày những nội dung sau: - Bản chất -Chức năng của tiền tệ - Tín dụng - Cung cầu tiền tệ và...
Ngày upload: 09-05-2014

Bộ đề thi tài chính tiền tệ

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ

Bộ đề thi tài chính tiền tệ - bộ đề gồm 67 trang tổng hợp các đề, các kiến thức quan trọng của bộ môn Tài chính tiền...

Ngày upload: 07-12-2013

Bộ câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết tài chính tiền tệ - NEU và HVNH

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết tài chính tiền tệ - NEU (rất nhiều câu hỏi trong đề thi kết thúc môn của NEU và HVNH đều...

Ngày upload: 05-12-2013