Đăng nhập   |   Đăng ký

8 bài viết cho "Tiểu luận Quản trị học"

Vấn đề ra quyết định trong quản trị

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Ra quyết định là công việc cơ bản nhưng có thể nói là quan trọng nhất, đóng vai trò trung tâm trong công việc của một...
Ngày upload: 30-12-2014

Làm gì để tránh sai lầm khi ra quyết định

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Ra quyết định? Đó không là công việc duy nhất của nhà quản trị. Tuy nhiên, quyết định là một nhiệm vụ quản trị cụ thể và...
Ngày upload: 17-12-2014

Phân tích các chức năng quản trị tại Microsoft, Toyota và Vinamilk

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Quản trị là một khoa học, đồng thời cũng là một nghệ thuật. Khoa học quản trị giúp chúng ta biết các lý thuyết một cách có...
Ngày upload: 24-11-2014

Phân tích ảnh hưởng của môi trường vĩ mô đến các hoạt động quản trị của các tổ chức, doanh nghiệp

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Môi trường quản trị là sự vận động tống hợp, tương tác lẫn nhau giữa các yếu tố và lực lượng bên ngoài hệ thống quản trị nhưng lại...
Ngày upload: 24-11-2014

Chiến lược mở rộng thị trường của Tập đoàn Cafe Trung Nguyên

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Kết cấu của bài tiểu luận với đề tài "Chiến lược mở rộng thị trường của Tập đoàn Cafe Trung Nguyên" gồm có 6 chương:
- CHƯƠNG 1: GIỚI...
Ngày upload: 20-11-2014

Chức năng kiểm soát

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Kiểm soát là một chức năng mà mọi nhà quản trị đều phải thực hiện dù rằng kết quả công việc của các bộ phận do họ quản lý...
Ngày upload: 17-11-2014

Phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs tại tập đoàn Apple

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Steve Jobs được cho là bậc thầy của nghệ thuật quản trị với phong cách lãnh đạo độc đoán của mình. Jobs...
Ngày upload: 17-11-2014

Lý thuyết của Elton Mayo và Mc.Gregor về tâm lý xã hội trong quản trị

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong những trường phái giúp ích cho công tác quản lý không thể không kể đến trường phái tâm lý xã...
Ngày upload: 17-11-2014