Đăng nhập   |   Đăng ký

101 bài viết cho "Tin học văn phòng"

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia 2014 - Đề 13

Thể loại: Luyện thi chứng chỉ A,B,C
Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia 2014 - Đề 13 
Ngày upload: 08-05-2015

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia 2014 - Đề 12

Thể loại: Luyện thi chứng chỉ A,B,C
Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia 2014 - Đề 12
- Đề thi tin học B thuộc Trung Tâm Tin Học Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.
Bài thi gồm 2...
Ngày upload: 08-05-2015

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia 2014 - Đề 11

Thể loại: Luyện thi chứng chỉ A,B,C
Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia 2014 - Đề 11
- Đề thi tin học B thuộc Trung Tâm Tin Học Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.
Bài thi gồm 2...
Ngày upload: 08-05-2015

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia 2014 - Đề ôn tập

Thể loại: Luyện thi chứng chỉ A,B,C
Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia 2014 - Đề ôn tập
- Đề thi tin học B thuộc Trung Tâm Tin Học Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.
Bài...
Ngày upload: 08-05-2015

Đề thi chứng chỉ B tin học 2014 - Đề 10

Thể loại: Luyện thi chứng chỉ A,B,C
Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia tháng 2014 - Đề 10 - Đề thi tin học B thuộc Trung Tâm Tin Học Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.
Bài thi...
Ngày upload: 06-05-2015

Đề thi chứng chỉ B tin học 2014 - Đề 9

Thể loại: Luyện thi chứng chỉ A,B,C
Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia tháng 2014 - Đề 9 - Đề thi tin học B thuộc Trung Tâm Tin Học Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.
Bài thi...
Ngày upload: 06-05-2015

Đề thi chứng chỉ B tin học 2014 - Đề 8

Thể loại: Luyện thi chứng chỉ A,B,C
Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia tháng 2014 - Đề 8 - Đề thi tin học B thuộc Trung Tâm Tin Học Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.
Bài thi...
Ngày upload: 06-05-2015

Đề thi chứng chỉ B tin học 2014 - Đề 7

Thể loại: Luyện thi chứng chỉ A,B,C

Ngày upload: 06-05-2015

Đề thi chứng chỉ B tin học 2014 - Đề 6

Thể loại: Luyện thi chứng chỉ A,B,C

Ngày upload: 06-05-2015

Đề thi chứng chỉ B tin học tháng 2014 - Đề 5

Thể loại: Luyện thi chứng chỉ A,B,C

Ngày upload: 06-05-2015

Đề thi chứng chỉ B tin học tháng 2014 - Đề 4

Thể loại: Luyện thi chứng chỉ A,B,C

Ngày upload: 06-05-2015

Đề thi chứng chỉ B tin học 2014 - Đề 3

Thể loại: Luyện thi chứng chỉ A,B,C

Ngày upload: 06-05-2015

Đề thi chứng chỉ B tin học 2014-Đề 2

Thể loại: Luyện thi chứng chỉ A,B,C

Ngày upload: 06-05-2015

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia 2014

Thể loại: Luyện thi chứng chỉ A,B,C

Ngày upload: 06-05-2015

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - DHKHTN

Thể loại: Luyện thi chứng chỉ A,B,C

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia tháng 11/2010 - Đề thi tin học B thuộc Trung...

Ngày upload: 06-05-2015

205 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án về Access

Thể loại: Luyện thi chứng chỉ A,B,C

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia tháng 11/2010 - Đề thi tin học B thuộc Trung...

Ngày upload: 12-04-2015

Tìm hiểu về Excel 2007 toàn tập

Thể loại: Microsoft Excel
Bộ tài liệu này tổng hợp trọn bộ chức năng sử dụng của chương trình Excel trong Office 2007, giúp bạn hiểu sâu hơn về các tính năng...
Ngày upload: 15-08-2014

Giáo trình tìm hiểu excel 2007

Thể loại: Luyện thi chứng chỉ A,B,C
Bộ tài liệu này tổng hợp trọn bộ chức năng sử dụng của chương trình Excel trong Office 2007, giúp bạn hiểu sâu hơn về các tính năng...
Ngày upload: 19-06-2014

Cách trình bày hình vẽ đồ thị biểu đồ biểu bảng

Thể loại: Tin học căn bản
Tham khảo tài liệu"Cách trình bày hình vẽ đồ thị biểu đồ biểu bảng". Hướng dẫn và thực hành cách trình bày...
Ngày upload: 05-03-2014

Hướng dẫn ôn Tin học văn phòng - dành cho cán bộ công chức

Thể loại: Tin học căn bản
Tham khảo tài liệu "Hướng dẫn ôn Tin học văn phòng - dành cho cán bộ công chức" Đây là tài liệu được biên soạn...
Ngày upload: 05-03-2014