Đăng nhập   |   Đăng ký

5 bài viết cho "Văn hóa doanh nghiệp"

Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trên cơ sở nhận thức rõ những vấn đề lý luận chung về văn hóa doanh nghiệp, luận văn phân tích đánh giá thực trạng văn...
Ngày upload: 19-05-2015

Bàn về yếu tố văn hoá trong doanh nghiệp Việt Nam thời hội nhập

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Bàn về yếu tố văn hoá trong doanh nghiệp Việt Nam thời hội nhập”, tác giả đã làm rõ...
Ngày upload: 08-05-2015

Vai trò của văn hoá doanh nghiệp trong quản lý và thực trạng văn hoá doanh nghiệp ở Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Xuất phát từ thực trạng các doanh nghiệp ở Việt Nam và bài học rút ra từ một số doanh nghiệp lớn nước ngoài, cùng với những...
Ngày upload: 16-12-2014

Văn hóa doanh nghiệp và thay đổi văn hóa doanh nghiệp

Thể loại: Thể loại khác
Slide bài giảng Văn hóa doanh nghiệp và Thay đổi văn hóa doanh nghiệp gồm có 3 phần: - Phần 1: Văn hóa doanh nghiệp -...
Ngày upload: 12-12-2014

Thu hút nhân tài bằng văn hóa doanh nghiệp

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong bối cảnh ngày nay nền kinh tế luôn có sự cạnh tranh rất khốc liệt và ở thị trường tuyển dụng cũng vậy nó là cuộc đua kiếm tìm...
Ngày upload: 18-11-2014