Đăng nhập   |   Đăng ký

50 bài viết cho "bài tập"

Bài tập Điện (có đáp án)

Thể loại: Điện - Điện tử
Ngày upload: 29-07-2015

Toán cao cấp tập 1

Thể loại: Toán cao cấp
Toán cao cấp tập 1 (dành cho sinh viên kỹ thuật của các trường Cao đẳng, Đại học)
Cuốn sách này là sư kết hợp giữa cả...
Ngày upload: 26-09-2014

Bài tập về mạo từ tổng hợp

Thể loại: Anh văn căn bản
Toán cao cấp tập 1 (dành cho sinh viên kỹ thuật của các trường Cao đẳng, Đại học)
Cuốn sách này là sư kết hợp giữa cả...
Ngày upload: 18-08-2014

Những bài tập và lời giải cho người mới bắt đầu lập trình với C#

Thể loại: Lập trình ứng dụng
Các bạn sinh viên công nghệ thông tin hệ ĐTTXQM –ĐHKN TN thân mến!. Môn học Nhập Môn Lập Trình là môn học cung cấp...
Ngày upload: 25-07-2014

Đề kiểm tra học phần Nguyên lý kế toán - HV bưu chính

Thể loại: Đề thi
Các bạn sinh viên công nghệ thông tin hệ ĐTTXQM –ĐHKN TN thân mến!. Môn học Nhập Môn Lập Trình là môn học cung cấp...
Ngày upload: 21-07-2014

Đề kiểm tra học phần Kinh tế lượng

Thể loại: Đề thi
Các bạn sinh viên công nghệ thông tin hệ ĐTTXQM –ĐHKN TN thân mến!. Môn học Nhập Môn Lập Trình là môn học cung cấp...
Ngày upload: 21-07-2014

bài tập môn quản trị ngân hàng thương mại

Thể loại: Tín dụng - Ngân hàng
bài tập môn quản trị ngân hàng thương mại gồm 18 bài tập tổng hợp lại kiến thức, có hướng dẫn giải chi tiết cho từng...
Ngày upload: 20-07-2014

Một số điểm ngữ pháp cần lưu ý trong toefl

Thể loại: TOEFL - IELTS - TOEIC
Một số điểm ngữ pháp cần lưu ý trong toefl có nhiều điểm ngữ pháp tránh những nhầm lẫn, cuối tài liệu là bài tập trắc...
Ngày upload: 09-07-2014

Đề thi hết môn kế toán kiểm toán- ĐH Ngân hàng 2009

Thể loại: Kiểm toán
Một số điểm ngữ pháp cần lưu ý trong toefl có nhiều điểm ngữ pháp tránh những nhầm lẫn, cuối tài liệu là bài tập trắc...
Ngày upload: 08-07-2014

Bài tập môn Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 (Lý thuyết thặng dư)

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Bài tập môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Chủ nghĩa Mác-Lênin 2) phần lý thuyết thặng dư. Thông qua các dạng...
Ngày upload: 07-07-2014

Bài tập C có lời giải

Thể loại: Lập trình ứng dụng
Bài tập môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Chủ nghĩa Mác-Lênin 2) phần lý thuyết thặng dư. Thông qua các dạng...
Ngày upload: 17-06-2014

Bài tập tổng hợp môn Kế toán quản trị

Thể loại: Kế toán quản trị
Bài tập môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Chủ nghĩa Mác-Lênin 2) phần lý thuyết thặng dư. Thông qua các dạng...
Ngày upload: 21-05-2014

Bài tập toán cao cấp A2, C2

Thể loại: Toán cao cấp
Bài tập môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Chủ nghĩa Mác-Lênin 2) phần lý thuyết thặng dư. Thông qua các dạng...
Ngày upload: 19-05-2014

Hệ thống câu hỏi và bài tập Tài chính doanh nghiệp

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
Tài liệu này cung cấp cho sinh viên các dạng câu hỏi, bài tập về tài chính doanh nghiệp. Từ đó giúp cho sinh...
Ngày upload: 12-04-2014

Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn giải phẫu

Thể loại: Đề thi
Tài liệu này bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm về môn giải phẫu, giúp cho sinh viên củng cố kiến thức để học tốt môn...
Ngày upload: 12-04-2014

Bài tập và đáp án Nguyên lý thống kê

Thể loại: Đề thi
Tài liệu này bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm về môn giải phẫu, giúp cho sinh viên củng cố kiến thức để học tốt môn...
Ngày upload: 10-04-2014

Test lượng giá về phần xơ gan

Thể loại: Đề thi
Đây là những câu hỏi lượng giá mình tổng hợp từ khá nhiều nguồn để các bạn tự đánh giá lại kiến thức của mình!...
Ngày upload: 23-03-2014

xác xuất thống kê

Thể loại: Xác suất - Thống kê
Đây là những câu hỏi lượng giá mình tổng hợp từ khá nhiều nguồn để các bạn tự đánh giá lại kiến thức của mình!...
Ngày upload: 13-03-2014