Đăng nhập   |   Đăng ký

4 bài viết cho "báo cáo tài chính"

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Kiểm toán (+ đáp án)

Thể loại: Kiểm toán
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: KIỂM TOÁN (có đáp án kèm...
Ngày upload: 11-11-2015

Luận văn tốt nghiệp - Phân tích báo cáo tài chính ở Techcombank (thực trạng và giải pháp)

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đây là luận văn tốt nghiệp, chủ đề "Phân tích báo cáo tài chính ở Techcombank - thực trạng và giải pháp"....
Ngày upload: 29-07-2014

Báo cáo thực tập: Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán tư vấn xây dựng Việt Nam thực hiện

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đây là báo cáo thực tập: "Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo...
Ngày upload: 23-07-2014

Thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Chương I: Lý luận chung về Kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính I . Tổng quan về Kiểm toán Báo cáo tài chính 1. Khái niệm về Kiểm toán Báo cáo tài...
Ngày upload: 10-12-2013