Đăng nhập   |   Đăng ký

8 bài viết cho "câu hỏi trắc nghiệm"

Trắc nghiệm: Chẩn đoán hình ảnh Hệ tiết niệu

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Y: TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỆ TIẾT NIỆU. Tài liệu này...
Ngày upload: 04-11-2015

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Môn Mạng Máy Tính

Thể loại: Quản trị mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Y: TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỆ TIẾT NIỆU. Tài liệu này...
Ngày upload: 05-02-2015

khóa luận cử nhân tin học xây dựng phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh đại học

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Y: TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỆ TIẾT NIỆU. Tài liệu này...
Ngày upload: 23-08-2014

55 câu hỏi trắc nghiệm có kèm đáp án môn quản trị ngoại thương

Thể loại: Quản trị sản xuất
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Y: TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỆ TIẾT NIỆU. Tài liệu này...
Ngày upload: 20-07-2014

300 câu hỏi trắc nghiệm cơ sở dữ liệu

Thể loại: Cơ sở dữ liệu
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Y: TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỆ TIẾT NIỆU. Tài liệu này...
Ngày upload: 20-03-2014

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử Đảng

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Y: TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỆ TIẾT NIỆU. Tài liệu này...
Ngày upload: 30-12-2013

[ĐÁP ÁN] 500 Đáp Án TƯ TƯỞNG HCM

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Y: TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỆ TIẾT NIỆU. Tài liệu này...
Ngày upload: 06-12-2013

422 câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh doanh nghịêp

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ

Câu 1: Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi: Các nhà quản lý của chính công ty Các cổ đông Hội đồng...

Ngày upload: 05-12-2013