Đăng nhập   |   Đăng ký

2 bài viết cho "công nghê thực phẩm"

NUỚC THỐT LỐT LÊN MEN

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Với mục tiêu tạo ra sản phẩm nuớc thốt lốt lên men dạt chất luợng, chúng tôi tiến hành khảo sát mức dộ các yếu tố ảnh huởng dến...
Ngày upload: 26-01-2014

CHẾ BIẾN SẢN PHẨM THỐT LỐT ÐÓNG HỘP

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Ðồ hộp là loại hàng hoá duợc trao dổi rộng rãi trên thị truờng quốc tế. Cùng với các sản phẩm khác thì sản phẩm...
Ngày upload: 26-01-2014