Đăng nhập   |   Đăng ký

180 bài viết cho "công nghệ thông tin"

Slide: Kỹ thuật lập trình

Thể loại: Lập trình ứng dụng
Slide bài giảng KỸ THUẬT LẬP TRÌNH trang bị cho sinh viên những kiến thức về: lập trình trên một ngôn ngữ C; những khái niệm căn bản:...
Ngày upload: 06-11-2015

Slide: Kỹ thuật lập trình

Thể loại: Lập trình ứng dụng
Slide bài giảng KỸ THUẬT LẬP TRÌNH trang bị cho sinh viên những kiến thức về: lập trình trên một ngôn ngữ C; những khái niệm căn bản:...
Ngày upload: 06-11-2015

11 bài tập Kiến trúc máy tính

Thể loại: Lắp ráp - cài đặt
Bài tập môn: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH gồm có 11 bài tập - có bài giải cụ thể. Đây là tài liệu...
Ngày upload: 04-11-2015

11 bài tập Kiến trúc máy tính

Thể loại: Lắp ráp - cài đặt
Bài tập môn: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH gồm có 11 bài tập - có bài giải cụ thể. Đây là tài liệu...
Ngày upload: 04-11-2015

Lập trình ứng dụng web 1 & 2

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: LẬP...
Ngày upload: 29-10-2015

Lập trình ứng dụng web 1 & 2

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: LẬP...
Ngày upload: 29-10-2015

Cơ sở dữ liệu (ĐHV/2013)

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin 05 ĐỀ THI MÔN: CƠ SỞ DỮ LIỆU - năm 2013 của Trường Đại học Vinh. Mỗi đề thi...
Ngày upload: 25-10-2015

Cơ sở dữ liệu (ĐHV/2013)

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin 05 ĐỀ THI MÔN: CƠ SỞ DỮ LIỆU - năm 2013 của Trường Đại học Vinh. Mỗi đề thi...
Ngày upload: 25-10-2015

Quản trị hệ thống mạng

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: QUẢN...
Ngày upload: 25-10-2015

Quản trị hệ thống mạng

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: QUẢN...
Ngày upload: 25-10-2015

Mạng máy tính

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: MẠNG...
Ngày upload: 25-10-2015

Mạng máy tính

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: MẠNG...
Ngày upload: 25-10-2015

LT PTƯD WEB VỚI PHP

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI MÔN: LT PTƯD WEB VỚI PHP (năm 2013) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật...
Ngày upload: 25-10-2015

LT PTƯD WEB VỚI PHP

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI MÔN: LT PTƯD WEB VỚI PHP (năm 2013) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật...
Ngày upload: 25-10-2015

Điện tử số (ĐHBK/2012)

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử ĐỀ THI MÔN: ĐIỆN TỬ SỐ (năm 2012) của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mỗi đề thi...
Ngày upload: 23-10-2015

Điện tử số (ĐHBK/2012)

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử ĐỀ THI MÔN: ĐIỆN TỬ SỐ (năm 2012) của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mỗi đề thi...
Ngày upload: 23-10-2015

PT Phần mềm nguồn mở

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI MÔN: PT PHẦN MỀM NGUỒN MỞ (năm 2013) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ...
Ngày upload: 21-10-2015

PT Phần mềm nguồn mở

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI MÔN: PT PHẦN MỀM NGUỒN MỞ (năm 2013) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ...
Ngày upload: 21-10-2015

Định tuyến cơ bản

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐỊNH TUYẾN CƠ BẢN...
Ngày upload: 14-10-2015

Định tuyến cơ bản

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐỊNH TUYẾN CƠ BẢN...
Ngày upload: 14-10-2015