Đăng nhập   |   Đăng ký

8 bài viết cho "căn bản"

Bài giảng marketing căn bản

Thể loại: Lý thuyết Marketing
arketing căn bản có nhiệm vụ giới thiệu những triết lý kinh doanh hiện đại đã chi phối cách thức doanh nghiệp tham gia vào thị trường. Đó...
Ngày upload: 14-10-2014

Ngân hàng đề thi Marketing căn bản

Thể loại: Marketing trực tiếp
arketing căn bản có nhiệm vụ giới thiệu những triết lý kinh doanh hiện đại đã chi phối cách thức doanh nghiệp tham gia vào thị trường. Đó...
Ngày upload: 09-07-2014

Đề thi kết thúc học phần môn Marketing căn bản năm 2013 trường Học viện Công nghệ BCVT

Thể loại: Đề thi
arketing căn bản có nhiệm vụ giới thiệu những triết lý kinh doanh hiện đại đã chi phối cách thức doanh nghiệp tham gia vào thị trường. Đó...
Ngày upload: 28-05-2014

Đề thi trắc nghiệm và tự luận môn Marketing căn bản

Thể loại: Đề thi
arketing căn bản có nhiệm vụ giới thiệu những triết lý kinh doanh hiện đại đã chi phối cách thức doanh nghiệp tham gia vào thị trường. Đó...
Ngày upload: 27-05-2014

Tài liệu tham khảo Marketing căn bản

Thể loại: Lý thuyết Marketing
arketing căn bản có nhiệm vụ giới thiệu những triết lý kinh doanh hiện đại đã chi phối cách thức doanh nghiệp tham gia vào thị trường. Đó...
Ngày upload: 19-05-2014

Làm thế nào để giỏi tiếng Anh từ số 0 chỉ sau 1 năm

Thể loại: Anh văn căn bản
Làm thế nào để giỏi tiếng Anh từ số 0 chỉ sau 1 năm? Câu trả lời nằm trong tài liệu này, nơi bạn sẽ tìm thấy một số bí quyết...
Ngày upload: 28-01-2014

Adcanced Grammar In Use

Thể loại: Anh văn căn bản
Làm thế nào để giỏi tiếng Anh từ số 0 chỉ sau 1 năm? Câu trả lời nằm trong tài liệu này, nơi bạn sẽ tìm thấy một số bí quyết...
Ngày upload: 21-12-2013

Ngữ pháp tiếng Anh ebook

Thể loại: Anh văn căn bản

Bộ ngữ pháp này sẽ giúp bạn học tiếng Anh một cách chuẩn xác, nó có đủ loại ngữ pháp, từ đơn giản đến phức...

Ngày upload: 17-12-2013