Đăng nhập   |   Đăng ký

50 bài viết cho "cơ khí"

Chi tiết máy

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: CHI TIẾT MÁY. Tài liệu này có 143...
Ngày upload: 05-11-2015

Đề thi và đáp án: Cơ học máy (ĐHBK/2012)

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: CƠ HỌC MÁY - ngày thi...
Ngày upload: 30-10-2015

Đề thi: Kỹ thuật Robot và Robot công nghiệp

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử, Cơ khí 04 ĐỀ THI MÔN: KỸ THUẬT ROBOT VÀ ROBOT CÔNG NGHIỆP (ngày thi...
Ngày upload: 29-10-2015

Đề thi và đáp án: Chi tiết máy (ĐHBK/2013)

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: CHI TIẾT MÁY - năm 2013 của Trường Đại học Bách...
Ngày upload: 27-10-2015

Đề thi và đáp án: Nguyên lý máy

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: NGUYÊN LÝ MÁY...
Ngày upload: 26-10-2015

Đề thi và đáp án: Chi tiết máy

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: CHI TIẾT MÁY - năm 2011 của...
Ngày upload: 26-10-2015

Autocad

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí 03 ĐỀ THI MÔN: AUTOCAD (năm 2014) của Trường Cao đẳng Nghề Việt - Đức Hà Tĩnh. Mỗi đề thi...
Ngày upload: 21-10-2015

Đề thi và đáp án: Truyền động khí nén - Thủy lực

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: TRUYỀN ĐỘNG KHÍ...
Ngày upload: 31-08-2015

Đề thi và đáp án: Thủy khí

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: THỦY KHÍ năm 2013 của...
Ngày upload: 30-08-2015

Đề thi và đáp án: Cơ học máy

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: CƠ HỌC MÁY của Trường Đại học Bách...
Ngày upload: 29-08-2015

Đề thi và đáp án: Dao cắt 1 (CĐKTCT/2010)

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: DAO CẮT 1 - năm 2010 của Trường...
Ngày upload: 28-08-2015

Đồ gá

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐỒ GÁ - năm 2011 của...
Ngày upload: 26-08-2015

Đề thi tốt nghiệp ngành Lắp đặt thiết bị cơ khí

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) LÝ THUYẾT CHUYÊN...
Ngày upload: 16-08-2015

Kỹ thuật hệ thống

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: KỸ THUẬT HỆ THỐNG - năm 2013 của...
Ngày upload: 27-07-2015

Cơ học máy

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: CƠ HỌC MÁY - năm 2013 của...
Ngày upload: 27-07-2015

Kỹ thuật an toàn và môi trường

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: KỸ THUẬT AN TOÀN...
Ngày upload: 27-07-2015

Máy xây dựng vật liệu và cấu kiện xây dựng

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: MÁY XÂY DỰNG VẬT...
Ngày upload: 27-07-2015

Dao động kỹ thuật

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: DAO ĐỘNG KỸ THUẬT - năm 2013 của...
Ngày upload: 27-07-2015

Động lực học và điều khiển

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐỘNG LỰC HỌC VÀ ĐIỀU KHIỂN -...
Ngày upload: 26-07-2015

Kỹ thuật nâng vận chuyển

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: KỸ THUẬT NÂNG VẬN CHUYỂN -...
Ngày upload: 26-07-2015