Đăng nhập   |   Đăng ký

1 bài viết cho "chẩn đoán lỗi"

Xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán lỗi phần cứng máy tính

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong đồ án này, nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu và trình bày những nội dung sau đây: - Thu thập...
Ngày upload: 01-06-2015