Đăng nhập   |   Đăng ký

22 bài viết cho "con người"

HÀ NỘI – VĂN HÓA VÀ PHONG TỤC - P1

Thể loại: Xã hội học
Cuốn sách khắc họa toàn bộ lịch sử hình thành, phong tục tập quá, văn hóa, ẩm thực, lối sống,… và tất cả những nét nổi bật...
Ngày upload: 21-12-2013

Quản lý bản thân

Thể loại: Kỹ năng khác

Có người nói rằng, muốn quản lý người khác, trước hết chúng ta phải có khả năng quản lý chính mình. Theo Peter...

Ngày upload: 20-12-2013