Đăng nhập   |   Đăng ký

2 bài viết cho "dự án nhà đất"

Đàm phán kinh doanh tại Hàn Quốc

Thể loại: Kỹ năng đàm phán
Khi đàm phán kinh doanh tại Hàn Quốc, một số đối tác, đặt biệt là những người đứng tuổi thường quan niệm bạn phải tuân theo văn hóa truyền thống của họ....
Ngày upload: 25-08-2011

Trách nhiệm của người lãnh đạo

Thể loại: Kỹ năng lãnh đạo
Người ta mong đợi rất nhiều ở người lãnh đạo. Nếu bạn đã từng là người lãnh đạo thì bạn sẽ hiểu rằng mọi người mong muốn bạn là người có tài xoay xở và làm việc độc lập. Khi công...
Ngày upload: 17-05-2011