Đăng nhập   |   Đăng ký

132 bài viết cho "giáo dục đại cương"

Toán đại số

Thể loại: Toán cao cấp
Giáo trình TOÁN ĐẠI SỐ của Trường Đại học Đông Á cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính: ma trận, hệ phương...
Ngày upload: 18-01-2015

Tổ chức học đại cương

Thể loại: Thể loại khác
Kết cấu của Slide bài giảng học phần Tổ chức học gồm có 8 chương: - Chương1: Tổng quan về tổ chức. - Chương 2: Tổ chức và xã hội. - Chương 3:...
Ngày upload: 07-01-2015

Thiết kế và đánh giá chương trình giáo dục

Thể loại: Thể loại khác
Chuyên đề “Thiết kế và đánh giá chương trình giáo dục” được dùng cho học viên các lớp cao học thạc sĩ và học...
Ngày upload: 05-01-2015

Phương pháp giảng dạy mới

Thể loại: Thể loại khác
Phương pháp giảng dạy mới là tài liệu đề cập về vai trò của người thầy, trò, việc dạy và học, phương pháp giảng dạy và học...
Ngày upload: 20-12-2014

Nhập môn logic học

Thể loại: Thể loại khác
Cuốn sách này được biên soạn trên cơ sở các bài giảng mà tác giả đã thực hiện nhiều năm nay cho sinh viên giai...
Ngày upload: 16-12-2014

Tâm lý và huấn luyện cơ cấu và năng động

Thể loại: Tâm lý học
Cuốn sách này được biên soạn trên cơ sở các bài giảng mà tác giả đã thực hiện nhiều năm nay cho sinh viên giai...
Ngày upload: 26-11-2014

TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN

Thể loại: Tâm lý học
Tâm lý học, cũng như mọi hiện tượng tự nhiên hay xã hội đều có quá trình phát triển. Cuốn sách này giới thiệu...
Ngày upload: 25-11-2014

Tâm lý vợ chồng

Thể loại: Tâm lý học
Xây dựng hôn nhân bền vững phải dựa vào cố gắng nỗ lực của cả vợ và chồng. Nhưng đôi khi, sự khác biệt quá lớn trong tâm...
Ngày upload: 24-11-2014

Giáo trình tâm lý học quản lý

Thể loại: Tâm lý học
Cuốn sách được trình bày thành ba phần: Phần thứ nhất - Những vấn đề chung. Trong phần này trình bày đối tượng, phương pháp...
Ngày upload: 22-11-2014

Tâm lý trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Thể loại: Tâm lý học
Bài thuyết trình này giới thiệu những vấn đề tâm lý của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó hiểu và có...
Ngày upload: 14-11-2014

NHỮNG VẤN ĐỀ TÂM LÝ TẬP THỂ

Thể loại: Tâm lý học
Sống trong tập thể rất khó để hài hòa mọi lợi ích, mọi ý kiến. bài thuyết trình này sẽ giới thiệu đến các bạn...
Ngày upload: 14-11-2014

Nghiên cứu phân tâm học

Thể loại: Tâm lý học
Sigmund Freud được coi là cha đẻ của phân tâm học. Cuốn sách này là tài liệu không thể thiếu cho các bạn nghiên...
Ngày upload: 10-11-2014

Liệu pháp hóa giải những ẩn khuất về tâm lý

Thể loại: Tâm lý học
Đây lại là một cuốn sách hay về tư vấn tâm lý học đường, đề ra những vấn đề xoay quanh tư vấn tâm lý cho các đối tượng như...
Ngày upload: 10-11-2014

Giáo trình tâm lý học sáng tạo

Thể loại: Tâm lý học
Giáo trình tâm lý học sáng tạo nghiên cứu bản chất, cơ chế, quy luật của sự sáng tạo,hoạt động sáng tạo của loài...
Ngày upload: 10-11-2014

Sách - Người giỏi không bởi học nhiều

Thể loại: Phương pháp học tập
Muốn trở thành một sinh viên thông minh bạn cần điều gì? Chắc là rất nhiều? Không! Chỉ 2 là đủ: phong cách học và phong...
Ngày upload: 19-09-2014

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị Mac Lenin có đáp án

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Muốn trở thành một sinh viên thông minh bạn cần điều gì? Chắc là rất nhiều? Không! Chỉ 2 là đủ: phong cách học và phong...
Ngày upload: 19-08-2014

Ngân hàng đề thi môn kinh tế vĩ mô

Thể loại: Đề thi
Đây là ngân hàng đề thi kinh tế vĩ mô của trường Học Viện Bưu Chính Viễn Thông. Tài liệu ôn tập tham khảo cho sinh...
Ngày upload: 18-08-2014

Phát triển chương trình giáo dục

Thể loại: Phương pháp học tập
Bài giảng phát triển chương trình giáo dục trình bày về cơ sở và thực tiễn của việc xây dựng chương trình giáo...
Ngày upload: 04-08-2014

Lý luận dạy học

Thể loại: Phương pháp học tập
Bài giảng lý luận dạy học gồm 10 chương liên quan đến phương pháp dạy học, soạn giáo án và đánh giá kết quả học tập,...
Ngày upload: 01-08-2014

Tiểu luận KTCT: Kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Nền kinh tế nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH là một nền kinh tế nhiều thành phần. Đó là một tất yếu khách quan. Cơ cấu...
Ngày upload: 26-07-2014