Đăng nhập   |   Đăng ký

34 bài viết cho "giáo trình"

Máy điện

Thể loại: Điện - Điện tử
Giáo trình MÁY ĐIỆN được trình bày thành 5 chương: - Chương 1: Khái niệm chung về máy điện. - Chương 2: Máy biến...
Ngày upload: 04-11-2015

Giáo trình Logic học

Thể loại: Thể loại khác
Giáo trình MÁY ĐIỆN được trình bày thành 5 chương: - Chương 1: Khái niệm chung về máy điện. - Chương 2: Máy biến...
Ngày upload: 23-07-2015

Giáo trình cơ lý thuyết động học

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Giáo trình MÁY ĐIỆN được trình bày thành 5 chương: - Chương 1: Khái niệm chung về máy điện. - Chương 2: Máy biến...
Ngày upload: 09-04-2015

Bài giảng môn tài chính doanh nghiệp-hệ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
Giáo trình MÁY ĐIỆN được trình bày thành 5 chương: - Chương 1: Khái niệm chung về máy điện. - Chương 2: Máy biến...
Ngày upload: 20-07-2014

Giáo trình xử lý tín hiệu số 2

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Với lọc thông thấp, khi thiết kế các cực phải được đặt ở các điểm gần vòng tròn đơn
vị trong vùng tần số thấp (gần ω = 0)...
Ngày upload: 20-06-2014

Giáo trình Marketing thực phẩm

Thể loại: Lý thuyết Marketing
Với lọc thông thấp, khi thiết kế các cực phải được đặt ở các điểm gần vòng tròn đơn
vị trong vùng tần số thấp (gần ω = 0)...
Ngày upload: 03-06-2014

Kết cấu công trình xây dựng

Thể loại: Kết cấu công trình
Kết cấu công trình xây dựng mô tả những kết cấu thường gặp trong xây dựng công trình cơ bản như nhà ở, đường xá, cầu...
Ngày upload: 03-06-2014

Hành vi khách hàng căn bản

Thể loại: Thể loại khác
Kết cấu công trình xây dựng mô tả những kết cấu thường gặp trong xây dựng công trình cơ bản như nhà ở, đường xá, cầu...
Ngày upload: 03-06-2014

Bài giảng môn hành vi khách hàng

Thể loại: Quản trị bán hàng
Kết cấu công trình xây dựng mô tả những kết cấu thường gặp trong xây dựng công trình cơ bản như nhà ở, đường xá, cầu...
Ngày upload: 03-06-2014

Giáo trình thương mại điện tử đại cương

Thể loại: Thể loại khác
Kết cấu công trình xây dựng mô tả những kết cấu thường gặp trong xây dựng công trình cơ bản như nhà ở, đường xá, cầu...
Ngày upload: 03-06-2014

Giáo trình Microsoft SQL Server 7.0

Thể loại: Cơ sở dữ liệu
Kết cấu công trình xây dựng mô tả những kết cấu thường gặp trong xây dựng công trình cơ bản như nhà ở, đường xá, cầu...
Ngày upload: 02-06-2014

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ đại cương

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
môn học tài chính-tiền tệ hình thành trên cơ sở tổng hợp có chọn lọc những nội dung chủ yếu của hai môn học: "tài...
Ngày upload: 02-06-2014

Tâm lý khách du lịch

Thể loại: Xã hội học
môn học tài chính-tiền tệ hình thành trên cơ sở tổng hợp có chọn lọc những nội dung chủ yếu của hai môn học: "tài...
Ngày upload: 01-06-2014

Bài giảng thị trường chứng khoán đại cương

Thể loại: Thị trường chứng khoán
Bài giảng thị trường chứng khoán đại cương cung cấp về mặt lý thuyết và bài tập củng cố lại kiến thức sau khi kết thức chương, đề cập đến...
Ngày upload: 30-05-2014

Thị trường chứng khoán

Thể loại: Thị trường chứng khoán
Giáo trình Thị trường chứng khoán

CÁC TIÊN ĐỀ CƠ BẢN
- Mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro
- Giá trị...
Ngày upload: 30-05-2014

Giáo trình Marketing căn bản

Thể loại: Lý thuyết Marketing
Giáo trình Thị trường chứng khoán

CÁC TIÊN ĐỀ CƠ BẢN
- Mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro
- Giá trị...
Ngày upload: 28-05-2014

Giáo trình nguyên lý kế toán căn bản

Thể loại: Nguyên lý kế toán
kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức...
Ngày upload: 27-05-2014

Giáo trình quản trị nguồn nhân lực đại cương

Thể loại: Quản trị nguồn nhân lực
kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức...
Ngày upload: 27-05-2014

Giáo trình nguyên lý kế toán-Đào tạo từ xa

Thể loại: Nguyên lý kế toán
môn học nguyên lý kế toán trang bị những kiến thức căn bản về kế toán, giúp cho người đọc hiểu được các thông tin do kế...
Ngày upload: 27-05-2014

Giáo trình quản trị nguồn nhân lực đào tạo từ xa

Thể loại: Quản trị nguồn nhân lực
môn học nguyên lý kế toán trang bị những kiến thức căn bản về kế toán, giúp cho người đọc hiểu được các thông tin do kế...
Ngày upload: 25-05-2014