Đăng nhập   |   Đăng ký

4 bài viết cho "hành vi tổ chức"

Đề thi và đáp án: Hành vi tổ chức

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên khối Kinh tế ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: HÀNH VI TỔ CHỨC - NĂM 2014. Đề thi nảy có 3 phần: -...
Ngày upload: 10-07-2015

Đề thi và đáp án: Hành vi tổ chức

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên khối Kinh tế ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: HÀNH VI TỔ CHỨC - NĂM 2014. Đề thi nảy có 3 phần: -...
Ngày upload: 10-07-2015

HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TÌNH HUỐNG MÔN HÀNH VI TỔ CHỨC

Thể loại: Thể loại khác
Tài liệu này gồm hệ thống những câu hỏi trắc nghiệm và tình huống môn Hành vi tổ chức để giúp sinh viên củng cố lại...
Ngày upload: 11-11-2014

HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TÌNH HUỐNG MÔN HÀNH VI TỔ CHỨC

Thể loại: Thể loại khác
Tài liệu này gồm hệ thống những câu hỏi trắc nghiệm và tình huống môn Hành vi tổ chức để giúp sinh viên củng cố lại...
Ngày upload: 11-11-2014