Đăng nhập   |   Đăng ký

2 bài viết cho "hóa sinh"

Chuyển hóa Glucid

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Bài giảng về chuyển hóa glucid là tài liệu dành cho hệ bác sĩ đa khoa của bộ môn hóa sinh, trường đại học Y hà...
Ngày upload: 12-03-2015

Chuyển hóa Glucid

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Bài giảng về chuyển hóa glucid là tài liệu dành cho hệ bác sĩ đa khoa của bộ môn hóa sinh, trường đại học Y hà...
Ngày upload: 12-03-2015