Đăng nhập   |   Đăng ký

1 bài viết cho "hướng dẫn chế độ kế toán mới"

Thông tư 200 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Ngày 22/12/2014, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế...
Ngày upload: 04-05-2015