Đăng nhập   |   Đăng ký

10 bài viết cho "hệ thống thông tin"

Đề thi và đáp án: Hệ thống thông tin kế toán (CĐKTCT/2014)

Thể loại: Thị trường Bất động sản
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ...
Ngày upload: 07-08-2015

Phân tích thiết kế website hỗ trợ quản lý thông tin địa lý

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Hiện nay trên mạng có khá nhiều các diễn dàn và trang chia sẻ tài liệu, tuy nhiên với mảng địa lý Việt Nam thì...
Ngày upload: 30-05-2015

Xây dựng hệ thống thông tin Quản lí tài sản cố định trong NHNo&PTNT Nam Hà Nội

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thuật ngữ tin học hóa không còn xa lạ nữa. Nhất là trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ như Ngân hàng, công nghệ thông tin được...
Ngày upload: 22-05-2015

Thiết kế hệ thống thông tin quản lý ấn phẩm

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Hỗ trợ chức năng nhập liệu,lưu trữ thông tin về các ấn phẩm đăng ký tại Sở,ghi nhận tình trạng nhận trả hồ sơ cho các đơn vị đăng ký,tra...
Ngày upload: 23-01-2014

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lí

Thể loại: Thể loại khác
Chương 1- Đại cương về các hệ thống thông tin quản lý Chương 2- Khảo sát hiện trạng và xác lập dự Chương 3- Phân tích...
Ngày upload: 10-01-2014

Bài tập Phân tích thiết kê hệ thống thông tin - Mô hình hóa ERD DFD

Thể loại: Cơ sở dữ liệu
Chương 1- Đại cương về các hệ thống thông tin quản lý Chương 2- Khảo sát hiện trạng và xác lập dự Chương 3- Phân tích...
Ngày upload: 05-01-2014

Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý Nhân sự và tiền lương trong hệ thống ERP

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài nghiên cứu, phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin quản lý Nhân sự & Lương trong Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh...
Ngày upload: 25-12-2013

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý

Thể loại: Thể loại khác
Đề tài nghiên cứu, phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin quản lý Nhân sự & Lương trong Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh...
Ngày upload: 09-12-2013

Các kiểu dữ liệu

Thể loại: Cơ sở dữ liệu
Đề tài nghiên cứu, phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin quản lý Nhân sự & Lương trong Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh...
Ngày upload: 23-08-2011

Bài tập tình huống hệ thống thông tin

Thể loại: Cơ sở dữ liệu
Đề tài nghiên cứu, phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin quản lý Nhân sự & Lương trong Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh...
Ngày upload: 23-08-2011