Đăng nhập   |   Đăng ký

7 bài viết cho "kế toán tài chính"

Kế toán công nợ tại công ty Sơn Trang

Thể loại: Kế toán tài chính
Với nền kinh tế đang trong thời kỳ phát triển rất mạnh và bất ổn như hiện nay thì đối với doanh nghiệp công tác kế toán công nợ cũng...
Ngày upload: 03-01-2014

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

Thể loại: Kế toán tài chính
- KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN - KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM - KẾ...
Ngày upload: 28-12-2013

Bài giảng kế toán nhà nước

Thể loại: Kế toán tài chính
Một số vấn đề chung về kế toán, kế toán vốn bằng tiền, kế toán tài sản cố định.. là những nội dung cơ bản trong tài...
Ngày upload: 17-12-2013

Bài tập tình huống, phần Pháp luật Lao động

Thể loại: Kế toán tài chính
Do tính chất của hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty trách nhiệm hữu hạn X có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh với tiêu chí đưa ra là tốt nghiệp một trong các trường...
Ngày upload: 11-12-2013

QD15 Chế độ kế toán doanh nghiệp

Thể loại: Kế toán tài chính
Do tính chất của hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty trách nhiệm hữu hạn X có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh với tiêu chí đưa ra là tốt nghiệp một trong các trường...
Ngày upload: 10-12-2013

Hệ thống tài khoản Kế toán các tổ chức tín dụng

Thể loại: Kế toán tài chính
Do tính chất của hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty trách nhiệm hữu hạn X có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh với tiêu chí đưa ra là tốt nghiệp một trong các trường...
Ngày upload: 05-12-2013

Bài tập Kế toán tài chính 1

Thể loại: Kế toán tài chính
Do tính chất của hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty trách nhiệm hữu hạn X có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh với tiêu chí đưa ra là tốt nghiệp một trong các trường...
Ngày upload: 05-12-2013