Đăng nhập   |   Đăng ký

3 bài viết cho "kiến trúc"

Đề thi và đáp án: Cấp thoát nước

Thể loại: Cơ học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kiến trúc - Xây dựng ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN CẤP...
Ngày upload: 28-10-2015

Giải pháp an ninh trong kiến trúc quản trị mạng SNMP

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Khuôn khổ luận văn bao gồm 3 chương: - Chương 1: Tổng quan về quản trị và an ninh thông tin trên Internet. - Chương 2: Nghiên cứu giải pháp...
Ngày upload: 18-06-2015

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (21)

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Khuôn khổ luận văn bao gồm 3 chương: - Chương 1: Tổng quan về quản trị và an ninh thông tin trên Internet. - Chương 2: Nghiên cứu giải pháp...
Ngày upload: 20-04-2014