Đăng nhập   |   Đăng ký

1 bài viết cho "kiểm soát quá trình"

Kỹ năng kiểm soát quá trình - MBP

Thể loại: Kỹ năng lãnh đạo
Xin giới thiệu đến các bạn Slide KỸ NĂNG KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH (Dành cho nhà quản lý). Khi nghiên cứu tài liệu...
Ngày upload: 06-02-2015