Đăng nhập   |   Đăng ký

53 bài viết cho "kinh doanh"

Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần bia rượu – nước giải khát Sài Gòn ( Sabeco)

Thể loại: Quản trị chiến lược
Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần bia rượu – nước giải khát Sài Gòn ( Sabeco)
Đề tài nghiên cứu về chiến lược kinh doanh của...
Ngày upload: 18-12-2013

Bản Báo Cáo Phân Tích Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Bản báo cáo chi tiết tình hình hoạt động kinh doanh, phân tích đánh giá và đưa ra hướng đi mới của công ty...

Ngày upload: 18-12-2013

Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

Thể loại: Kế hoạch kinh doanh

Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ đưa ra những kiến thức quan trọng , những ví dụ thực tế và những phương pháp cách thức...

Ngày upload: 17-12-2013

Giáo Trình Giao Dịch Và Đàm Phán Kinh Doanh

Thể loại: Thể loại khác
Giáo Trình Giao Dịch Và Đàm Phán Kinh Doanh trình bày những kiến thức lý luận, phương pháp và các kỹ...
Ngày upload: 17-12-2013

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC MUA SẮM TẠI CO.OPMART

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Sự ra đời của các siêu thị xuất phát từ sự đa dạng các nhu cầu mua sắm từ lâu còn bỏ ngỏ và đang dần hình thành một...

Ngày upload: 17-12-2013

Quản trị kết quả sản xuất kinh doanh trong DN

Thể loại: Thể loại khác

Sự ra đời của các siêu thị xuất phát từ sự đa dạng các nhu cầu mua sắm từ lâu còn bỏ ngỏ và đang dần hình thành một...

Ngày upload: 14-12-2013

Quản trị chi phí kinh doanh trong DN

Thể loại: Thể loại khác

Sự ra đời của các siêu thị xuất phát từ sự đa dạng các nhu cầu mua sắm từ lâu còn bỏ ngỏ và đang dần hình thành một...

Ngày upload: 14-12-2013

Chương 1: Tổng quan về quản trị kinh doanh và nhiệm vụ chủ yếu của nhà QTDN

Thể loại: Thể loại khác

Sự ra đời của các siêu thị xuất phát từ sự đa dạng các nhu cầu mua sắm từ lâu còn bỏ ngỏ và đang dần hình thành một...

Ngày upload: 14-12-2013

Quản trị chất lượng sản phẩm

Thể loại: Quản trị thương hiệu

Sự ra đời của các siêu thị xuất phát từ sự đa dạng các nhu cầu mua sắm từ lâu còn bỏ ngỏ và đang dần hình thành một...

Ngày upload: 12-12-2013

Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân

Thể loại: Quản trị bán hàng

Sự ra đời của các siêu thị xuất phát từ sự đa dạng các nhu cầu mua sắm từ lâu còn bỏ ngỏ và đang dần hình thành một...

Ngày upload: 12-12-2013

Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả

Thể loại: Quản trị bán hàng
Tài liệu này sẽ giúp các bạn hoạch định một kế hoạch kinh doanh để chỉ đạo việc kinh doanh của bạn xuyên suất các hoạt động từ giai đoạn...
Ngày upload: 12-12-2013

Tiểu luận :Khuyến mãi là gì?

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Hiện nay, trong xu thế thương mại tự do, cạnh tranh trong kinh doanh rất khốc liệt để được người dùng biết đến và sử dụng sản phẩm của họ. Một trong những phương pháp hiệu quả để...
Ngày upload: 06-12-2013

10 lỗi tiếp thị trong kinh doanh trực tuyến

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Các chủ doanh nghiệp nhỏ thỉnh thoảng than vãn không có ngân sách cho hoạt động marketing. Điều đó chưa chắc đã đúng vì có khi người ta dễ dàng mất một số tiền khá lớn mà vô bổ....
Ngày upload: 24-08-2011