Đăng nhập   |   Đăng ký

44 bài viết cho "kinh tế học"

Kinh tế học đại cương

Thể loại: Kinh tế học
Slide bài giảng: KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) gồm có chương: - Chương 1: Khái quát về kinh tế học đại cương. - Chương...
Ngày upload: 06-11-2015

Trắc nghiệm: Kinh tế học

Thể loại: Kinh tế học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: KINH TẾ HỌC của tác giả Nguyễn Hoài Bảo (Trường...
Ngày upload: 05-11-2015

Đề thi cao học QTKD: Kinh tế học & Toán kinh tế

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh 02 ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC MÔN: KINH TẾ HỌC và MÔN: TOÁN KINH TẾ...
Ngày upload: 23-10-2015

Đề thi: Kinh tế vi mô (ĐHĐA/2014)

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kinh tế 03 ĐỀ THI MÔN: KINH TẾ VI MÔ (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi...
Ngày upload: 14-10-2015

Đề thi: Kinh tế học Lao động

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế 02 đề thi kết thúc học phần KINH TẾ HỌC LAO ĐỘNG năm 2014. Mỗi đề thi có 3 câu...
Ngày upload: 30-06-2015

Ngân hàng đề thi môn kinh tế vĩ mô

Thể loại: Đề thi
Đây là ngân hàng đề thi kinh tế vĩ mô của trường Học Viện Bưu Chính Viễn Thông. Tài liệu ôn tập tham khảo cho sinh...
Ngày upload: 18-08-2014

Kinh tế học Vi Mô - Các loại thị trường

Thể loại: Kinh tế học
Slide bài giảng trình bày lý thuyết "Các loại thị trường" trong môn Kinh tế học Vi Mô. Tài liệu tham khảo cho sinh viên...
Ngày upload: 15-07-2014

Kinh tế học Vi Mô - Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất

Thể loại: Kinh tế học
Slide bài giảng trình bày những nội dung thuộc chương Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất, thuộc bộ môn Kinh tế học Vi Mô....
Ngày upload: 15-07-2014

Kinh tế học Vi Mô - Lý thuyết người tiêu dùng

Thể loại: Kinh tế học
Slide bài giảng tóm tắt những nội dung cơ bản về lý thuyết người tiêu dùng, thuộc bộ môn Kinh tế học Vi Mô. Tài liệu tham khảo...
Ngày upload: 15-07-2014

Kinh tế học Vi Mô - Cung, cầu và giá cả thị trường

Thể loại: Kinh tế học
Silde bài giảng cung cấp những vấn đề cơ bản về cung, cầu và giá cả thị trường trong môn Kinh tế học vi mô, là tài liệu tham khảo...
Ngày upload: 15-07-2014

Đề thi cao học môn kinh tế học 5/2012

Thể loại: Đề thi
Silde bài giảng cung cấp những vấn đề cơ bản về cung, cầu và giá cả thị trường trong môn Kinh tế học vi mô, là tài liệu tham khảo...
Ngày upload: 20-06-2014

Đề thi cao học môn kinh tế học - Học viện ngân hàng

Thể loại: Đề thi
Silde bài giảng cung cấp những vấn đề cơ bản về cung, cầu và giá cả thị trường trong môn Kinh tế học vi mô, là tài liệu tham khảo...
Ngày upload: 20-06-2014

Đề thi cao học môn kinh tế học

Thể loại: Đề thi
Silde bài giảng cung cấp những vấn đề cơ bản về cung, cầu và giá cả thị trường trong môn Kinh tế học vi mô, là tài liệu tham khảo...
Ngày upload: 18-06-2014

Kinh tế học và triết học của chủ nghĩa xã hội

Thể loại: Kinh tế học
"Cuộc tranh luận giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản diễn ra dưới nhiều hình thức. Nhìn lại sự phát triển về lý luận của chủ nghĩa...
Ngày upload: 04-06-2014

Kinh tế học và Tri thức

Thể loại: Thể loại khác
"Sự mơ hồ của tiêu đề bài báo này không phải là vô tình. Dĩ nhiên chủ đề chính của nó là vai...
Ngày upload: 04-06-2014

Kinh tế học gia đình

Thể loại: Thể loại khác
Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các loại hàng hóa...
Ngày upload: 04-06-2014

Giáo trình kinh tế vĩ mô

Thể loại: Kinh tế học
Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các loại hàng hóa...
Ngày upload: 30-05-2014

Giáo trình kinh tế vi mô

Thể loại: Kinh tế học
Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các loại hàng hóa...
Ngày upload: 30-05-2014

Bài giảng kinh tế học đại cương BÀI 11: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA KINH TẾ VĨ MÔ

Thể loại: Kinh tế học
Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các loại hàng hóa...
Ngày upload: 29-05-2014

Bài giảng kinh tế học đại cương Bài 6. Người tiêu dùng, người sản xuất và hiệu quả của thị trường

Thể loại: Kinh tế học
Bài 6. Người tiêu dùng, người sản xuất và hiệu quả của thị trường 1.Thặng dư của người tiêu dùng -Sự sẵn sàng thanh toán....
Ngày upload: 28-05-2014