Đăng nhập   |   Đăng ký

11 bài viết cho "kinh tế lượng"

Đề thi: Kinh tế lượng (ĐHKTL/2011)

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế 02 ĐỀ THI MÔN: KINH TẾ LƯỢNG (năm 2011) của Trường Đại học Kinh tế - Luật. Mỗi đề thi có...
Ngày upload: 23-10-2015

Đề thi: Kinh tế lượng (năm 2010-2011)

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên Đề thi cuối kỳ môn: KINH TẾ LƯỢNG (Đề số 1) - năm 2010-2011 của trường Đại học Kinh tế - Luật. Đề thi này có...
Ngày upload: 27-06-2015

Tài liệu hướng dẫn thực hành Kinh tế lượng bằng phần mềm EVIEWS 4.0

Thể loại: Kinh tế học
Tài liệu này được tác giả Bùi Dương Hải - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân biên soạn với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho...
Ngày upload: 21-06-2015

Đề thi kinh tế lượng năm 2013 trường Đại học Thương mại

Thể loại: Đề thi
Tài liệu này được tác giả Bùi Dương Hải - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân biên soạn với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho...
Ngày upload: 26-09-2014

Đề kiểm tra học phần Kinh tế lượng

Thể loại: Đề thi
Tài liệu này được tác giả Bùi Dương Hải - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân biên soạn với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho...
Ngày upload: 21-07-2014

Đề thi kết thúc học phần môn kinh tế lượng Năm 2013 Trường Đại học Tài chính – Marketing

Thể loại: Đề thi
Tài liệu này được tác giả Bùi Dương Hải - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân biên soạn với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho...
Ngày upload: 26-05-2014

Tiểu luận Kinh tế lượng

Thể loại: Thể loại khác
Kinh tế lượng là một môn học chuyên ngành của ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trang bị cho sinh viên các kiến thức đo lường kinh...
Ngày upload: 24-04-2014

Slide bài giảng môn Kinh tế lượng

Thể loại: Thể loại khác
Môn học kinh tế lượng nhằm mục tiêu:

- Cung cấp các phương pháp phân tích định lượng. - Ứng dụng các phương...
Ngày upload: 22-04-2014

Bài giảng kinh tế lượng

Thể loại: Kinh tế học
Tham khảo: Bài giảng kinh tế lượng - Lê Tấn Luật Diễn giải theo nghĩa đơn giản, kinh tế lượng (ECONOMETRICS) liên quan đến việc áp dụng các phương...
Ngày upload: 16-04-2014

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG PHẦN CƠ BẢN

Thể loại: Kinh tế học
Tham khảo: Bài giảng kinh tế lượng - Lê Tấn Luật Diễn giải theo nghĩa đơn giản, kinh tế lượng (ECONOMETRICS) liên quan đến việc áp dụng các phương...
Ngày upload: 04-12-2013

Quản lí thời gian và kết quả học

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong cuộc sống hàng ngày luôn nảy sinh nhiều vấn đề mới, phức tạp mà con người khó có thể nhận thức một cách toàn diện. Đặc...
Ngày upload: 03-12-2013