Đăng nhập   |   Đăng ký

10 bài viết cho "kinh tế quốc tế"

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Theo xu thế chung của thế giới, Việt Nam đã và đang từng bước cố gắng chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Hội nhập kinh tế quốc tế...
Ngày upload: 27-06-2015

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Theo xu thế chung của thế giới, Việt Nam đã và đang từng bước cố gắng chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Hội nhập kinh tế quốc tế...
Ngày upload: 27-06-2015

Nền kinh tế hàng hoá nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong bài tiểu luận này, tác giả trình bày những đặc điểm và những điểm hạn chế của Nền kinh tế hàng hoá nước ta trong...
Ngày upload: 23-06-2015

Nền kinh tế hàng hoá nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong bài tiểu luận này, tác giả trình bày những đặc điểm và những điểm hạn chế của Nền kinh tế hàng hoá nước ta trong...
Ngày upload: 23-06-2015

Đề thi và đáp án Kinh tế quốc tế (Đề 6 - năm 2014)

Thể loại: Đề thi
Để giúp các bạn học viên, sinh viên khối ngành kinh tế ôn tập củng cố kiến thức, xin giới thiệu đến các bạn Đề thi và...
Ngày upload: 25-01-2015

Đề thi và đáp án Kinh tế quốc tế (Đề 6 - năm 2014)

Thể loại: Đề thi
Để giúp các bạn học viên, sinh viên khối ngành kinh tế ôn tập củng cố kiến thức, xin giới thiệu đến các bạn Đề thi và...
Ngày upload: 25-01-2015

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế

Thể loại: Kinh tế học
Tham khảo: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế Kinh tế học quốc tế nghiên cứu học thuyết thương mại quốc tế, chính sách...
Ngày upload: 16-04-2014

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế

Thể loại: Kinh tế học
Tham khảo: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế Kinh tế học quốc tế nghiên cứu học thuyết thương mại quốc tế, chính sách...
Ngày upload: 16-04-2014

Tác động của di chuyển lao động quốc tế đối với sự phát triển của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

Thể loại: Kinh doanh quốc tế
Ngày nay, Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, vấn đề di chuyển lao động quốc tế ngày càng có ý nghĩa đối...
Ngày upload: 08-04-2014

Tác động của di chuyển lao động quốc tế đối với sự phát triển của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

Thể loại: Kinh doanh quốc tế
Ngày nay, Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, vấn đề di chuyển lao động quốc tế ngày càng có ý nghĩa đối...
Ngày upload: 08-04-2014