Đăng nhập   |   Đăng ký

19 bài viết cho "kinh tế vĩ mô"

Đề thi và đáp án: Kinh tế vĩ mô (CĐKTCT/2014)

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: KINH TẾ VĨ MÔ - năm 2014...
Ngày upload: 07-08-2015

Ngân hàng đề thi môn kinh tế vĩ mô

Thể loại: Đề thi
Đây là ngân hàng đề thi kinh tế vĩ mô của trường Học Viện Bưu Chính Viễn Thông. Tài liệu ôn tập tham khảo cho sinh...
Ngày upload: 18-08-2014

Bộ đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô

Thể loại: Kinh tế học
Đây là bộ đề thi ôn tập kinh tế vĩ mô. Tài liệu tham khảo cho sinh viên ôn tập chuẩn bị thi giữa kì và cuối kì bộ...
Ngày upload: 18-08-2014

Mẫu đề thi kinh tế vĩ mô I (2006-2007)

Thể loại: Kinh tế học
Đây là bộ đề thi ôn tập kinh tế vĩ mô. Tài liệu tham khảo cho sinh viên ôn tập chuẩn bị thi giữa kì và cuối kì bộ...
Ngày upload: 18-08-2014

Mẫu đề thi kinh tế vĩ mô

Thể loại: Kinh tế học
Đây là bộ đề thi ôn tập kinh tế vĩ mô. Tài liệu tham khảo cho sinh viên ôn tập chuẩn bị thi giữa kì và cuối kì bộ...
Ngày upload: 04-08-2014

Đề thi và đáp án kinh tế vĩ mô(đề 1)

Thể loại: Đề thi
Đây là bộ đề thi ôn tập kinh tế vĩ mô. Tài liệu tham khảo cho sinh viên ôn tập chuẩn bị thi giữa kì và cuối kì bộ...
Ngày upload: 29-07-2014

Đề trắc nghiệm kinh tế vĩ mô

Thể loại: Đề thi
Đây là bộ đề thi ôn tập kinh tế vĩ mô. Tài liệu tham khảo cho sinh viên ôn tập chuẩn bị thi giữa kì và cuối kì bộ...
Ngày upload: 29-07-2014

Đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô (Đề 4)

Thể loại: Đề thi
Đây là bộ đề thi ôn tập kinh tế vĩ mô. Tài liệu tham khảo cho sinh viên ôn tập chuẩn bị thi giữa kì và cuối kì bộ...
Ngày upload: 29-07-2014

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô

Thể loại: Đề thi
Đây là bộ đề thi ôn tập kinh tế vĩ mô. Tài liệu tham khảo cho sinh viên ôn tập chuẩn bị thi giữa kì và cuối kì bộ...
Ngày upload: 26-05-2014

Đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô

Thể loại: Đề thi
Đây là bộ đề thi ôn tập kinh tế vĩ mô. Tài liệu tham khảo cho sinh viên ôn tập chuẩn bị thi giữa kì và cuối kì bộ...
Ngày upload: 24-05-2014

Bài tiểu luận môn kinh tế vĩ mô - Trường Đại Học Thương Mại

Thể loại: Thể loại khác
Tiểu luận môn Kinh tế vĩ mô với đề tài:“Lạm phát và biện pháp kiềm chế, kiểm soát lạm phát ở Việt Nam hiện nay”. Bài...
Ngày upload: 13-04-2014

240 câu trắc nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô

Thể loại: Đề thi
Tài liệu bao gồm 240 câu trắc nghiệm môn Kinh tế Vĩ Mô, kèm đáp án. Tài liệu được biên soạn cho môn Kinh tế Vĩ...
Ngày upload: 25-03-2014

Đề thi Kinh tế vĩ mô thầy Minh ĐH Ngân hàng

Thể loại: Đề thi
Tài liệu bao gồm 240 câu trắc nghiệm môn Kinh tế Vĩ Mô, kèm đáp án. Tài liệu được biên soạn cho môn Kinh tế Vĩ...
Ngày upload: 14-02-2014

Đề thi Kinh tế vĩ mô Học viện bưu chính viễn thông

Thể loại: Đề thi
Tài liệu bao gồm 240 câu trắc nghiệm môn Kinh tế Vĩ Mô, kèm đáp án. Tài liệu được biên soạn cho môn Kinh tế Vĩ...
Ngày upload: 14-02-2014

MẪU ĐỀ THI KINH TẾ VĨ MÔ 

Thể loại: Đề thi
Tài liệu bao gồm 240 câu trắc nghiệm môn Kinh tế Vĩ Mô, kèm đáp án. Tài liệu được biên soạn cho môn Kinh tế Vĩ...
Ngày upload: 14-02-2014

Giáo trình kinh tế vi mô

Thể loại: Kinh tế học
Tài liệu bao gồm 240 câu trắc nghiệm môn Kinh tế Vĩ Mô, kèm đáp án. Tài liệu được biên soạn cho môn Kinh tế Vĩ...
Ngày upload: 11-12-2013

Sách hướng dẫn học kinh tế vĩ mô

Thể loại: Kinh tế học

Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản của kinh tế học vĩ mô, được trình bày theo cách tiếp cận từ từ, phân tích kinh tế được...

Ngày upload: 08-12-2013

Kinh tế học vĩ mô: Các nguyên tắc và lý luận

Thể loại: Kinh tế học

Phân tích hành vi của nền kinh tế trên bình diện tổng thể như sản lượng, việc làm, lạm phát, tỉ giá hối đoái....

Ngày upload: 08-12-2013

Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu có đáp án

Thể loại: Kinh tế học

Kinh tế học vĩ mô hay là kinh tế tầm lớn là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và...

Ngày upload: 08-12-2013