Đăng nhập   |   Đăng ký

53 bài viết cho "kinh tế"

Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Tăng trưởng kinh tế và lạm phát trong thực tiễn kinh tế của Việt Nam

Thể loại: Thể loại khác
Tăng trưởng kinh tế và lạm phát là hai vấn đề cơ bản và lớn trong kinh tế vĩ mô. Việc xác định mối quan hệ tăng trưởng kinh tế và...
Ngày upload: 30-05-2014

Đáp án và đề thi kinh tế vĩ mô đại học kinh tế

Thể loại: Đề thi
Tăng trưởng kinh tế và lạm phát là hai vấn đề cơ bản và lớn trong kinh tế vĩ mô. Việc xác định mối quan hệ tăng trưởng kinh tế và...
Ngày upload: 28-05-2014

Tiểu luận KTCT: Mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Phát triển quan điểm kinh tế của Đại hội VI, Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương đã khẳng định phát triển kinh tế hàng hoá nhiều...
Ngày upload: 28-05-2014

Tiểu luận KTCT: Lạm phát và mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Bài tiểu luận với đề tài: "Lạm phát và mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay" sẽ điểm lại một cách...
Ngày upload: 28-05-2014

Tổng quan CK full

Thể loại: Thị trường chứng khoán
Chứng khoán là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng...
Ngày upload: 10-05-2014

tìm hiểu chứng khoán_7

Thể loại: Thị trường chứng khoán
Chứng khoán là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng...
Ngày upload: 10-05-2014

tìm hiểu chứng khoán

Thể loại: Thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán là một thị trường mà ở nơi đó người ta mua bán, chuyển nhượng, trao đổi chứng khoán nhằm mục đích kiếm lời....
Ngày upload: 10-05-2014

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN

Thể loại: Thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán là một thị trường mà ở nơi đó người ta mua bán, chuyển nhượng, trao đổi chứng khoán nhằm mục đích kiếm lời....
Ngày upload: 10-05-2014

Kiến Thức Cơ Bản Về Chứng Khoán Và Thị Trường Chứng Khoán

Thể loại: Thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoántrong điều kiện của nền kinh tế hiện đại, được quan niệm là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán trung...
Ngày upload: 10-05-2014

Tiểu luận KTCT: Lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam hiện nay

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Tiểu luận với đề tài: “Lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam hiện nay” nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề...
Ngày upload: 08-05-2014

Tiểu luận KTCT: Sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản hiện đại

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Chủ nghĩa tư bản với tư cách là một phương thức sản xuất xã hội từ khi ra đời cho đến nay, nó đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Mỗi...
Ngày upload: 08-05-2014

Tiểu luận KTCT: Vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế Viêt Nam

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Đất nước Việt Nam ta đang đứng trước những khó khăn lớn về mọi mặt nhất là trong phát triển kinh tế, do đó chúng ta cần phải áp dụng...
Ngày upload: 07-05-2014

Tiểu luận KTCT: Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Bài tiểu luận với đề tài: “Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” một phần làm sáng tỏ, nêu...
Ngày upload: 07-05-2014

Tiểu luận KTCT: Quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Ở Việt Nam, phát triển kinh tế thị trường trong thực tế không những là nội dung của công cuộc đổi mới mà lớn hơn thế còn là...
Ngày upload: 27-04-2014

Tiểu luận KTCT: “Phát triển nền kinh tế thị thường định hướng XHCN ở nước ta”.

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Sau 1986, nước ta đã chuyển mô hình kinh tế từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa....
Ngày upload: 27-04-2014

sách hướng dẫn học tập kinh tế vĩ mô

Thể loại: Kế toán tài chính
Tài liệu tham khảo về Sách hướng dẫn học tập kinh tế vĩ mô ...kinh tế học vĩ mô hay là kinh tế tầm lớn là một phân ngành của...
Ngày upload: 22-04-2014

Bài giảng kinh tế lượng

Thể loại: Kinh tế học
Tham khảo: Bài giảng kinh tế lượng - Lê Tấn Luật Diễn giải theo nghĩa đơn giản, kinh tế lượng (ECONOMETRICS) liên quan đến việc áp dụng các phương...
Ngày upload: 16-04-2014

Đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Thể loại: Kinh doanh quốc tế
Đánh giá khái quát thực trạng doanh nghiệp nhà nước hiện nay. Nguyên nhân thực trạng, định hướng và giải quyết. Đẩy mạnh cải...
Ngày upload: 09-04-2014

Tư vấn phương pháp ôn thi đại học môn Toán hiệu quả

Thể loại: Tin tức & sự kiện
(Dân trí) - Nhằm giúp học sinh ôn thi đại học môn Toán đạt hiệu quả cao, Hocmai.vn phối hợp với báo Dân trí tổ chức...
Ngày upload: 10-03-2014

Kinh tế vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp

Thể loại: Kinh tế học
Chương 1 Kinh tế học vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp.
Chương 2 Cung – Cầu
Chương 3 Lý thuyết người tiêu...
Ngày upload: 27-02-2014