Đăng nhập   |   Đăng ký

293 bài viết cho "luận văn"

Bài thực tập tổng hợp công ty gỗ TNHH Đức Toàn

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Tài liệu này nhằm tìm hiểu, làm quen các vấn đề thực tế tại công ty TNHH Đức Toàn về các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng...
Ngày upload: 27-08-2015

Phân tích chính sách tuyển dụng của công ty TNHH DV bảo vệ Hoàng Phi Hổ

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Tiểu luận: Phân tích chính sách tuyển dụng của công ty TNHH DV bảo vệ Hoàng Phi Hổ - Kinh nghiệm và bài học nhằm mục...
Ngày upload: 23-07-2015

Phân tích thị trường mục tiêu của công ty Vinamilk

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Phân tích thị trường mục tiêu của công ty Vinamilk với nội dung giới thiệu về công ty Vinamilk, phân tích thị trường mục tiêu,...
Ngày upload: 23-07-2015

Tiểu Luận Tà áo dài Việt Nam dưới mắt nhìn triết học

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Phân tích thị trường mục tiêu của công ty Vinamilk với nội dung giới thiệu về công ty Vinamilk, phân tích thị trường mục tiêu,...
Ngày upload: 02-02-2015

Ứng Dụng Hiệp Ước Basel II Vào Hệ Thống Quản Trị Rủi Ro Tại Các NHTM Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Phân tích thị trường mục tiêu của công ty Vinamilk với nội dung giới thiệu về công ty Vinamilk, phân tích thị trường mục tiêu,...
Ngày upload: 30-01-2015

Thực trạng và một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông thôn phục vụ CNH-HĐH hoá đất nước

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nông thôn Việt Nam đang hoà mình vào sự nghiệp đổi mới và CNH-HĐH của đất nước. Song muốn CNH-HĐH nông thôn thì một...
Ngày upload: 16-01-2015

Văn hoá doanh nghiệp giữ người tài

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nhân tố con người từ lâu vẫn được coi là nguồn lực quý giá nhất của doanh nghiệp. Nguồn nhân lực mạnh không những tạo cho doanh nghiệp...
Ngày upload: 09-01-2015

Quản trị nguồn nhân lực tại Khách sạn Quốc tế Nova

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Tài liệu này tập trung vào những nội dung sau: - Giới thiệu sơ lược về Khách sạn Quốc tế Nova. - Chức năng, nhiệm vụ của Khách sạn Quốc tế Nova....
Ngày upload: 08-01-2015

Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nước ta đang bước đầu thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển theo hướng mở cửa, hội nhập quốc tế. Để thực hiện tốt...
Ngày upload: 07-01-2015

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH may xuất khẩu Đức Thành

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Khóa luận tốt nghiệp với đề tài "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH may xuất khẩu Đức Thành" nhằm...
Ngày upload: 07-01-2015

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp của Việt Nam hiện tại và tương lai

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Tài liệu này nhằm mục tiêu hệ thống hóa cơ sở lý luận, thực tiễn Thất nghiệp, các chính sách BHTN trên cơ sở tống hợp...
Ngày upload: 07-01-2015

Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Theo xu hướng khách quan và chủ quan của sự phát triển hiện nay đặc biệt là theo sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước thì hơn bất cứ...
Ngày upload: 05-01-2015

Tái cấu trúc nguồn nhân lực nhằm phù hợp với chiến lược kinh doanh tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu – Cảng Hải Phòng

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Hiện nay, ở Việt Nam – một nước đang phát triển thì vấn đề quản trị nhân lực vẫn còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục như tình trạng quản...
Ngày upload: 30-12-2014

Xây dựng chiến lược kinh doanh loại hình du lịch nghỉ dưỡng ở Công ty Du lịch Công Đoàn giáo dục

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Ở Việt Nam, du lịch nghỉ dưỡng là loại hình du lịch đã có sự chú ý và thu hút nhiều du khách và các...
Ngày upload: 30-12-2014

Các cách thức xây dựng, vai trò của Triết lý kinh doanh trong hoạt động của doanh nghiệp

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Mục tiêu chính của một doanh nghiệp là kinh doanh để kiếm lời. Còn việc kinh doanh như thế nào, kinh doanh đem lại lợi ích và...
Ngày upload: 30-12-2014

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Thương Mại Thanh Mỹ

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Tài  liệu "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Thương Mại Thanh Mỹ" được thực...
Ngày upload: 30-12-2014

Hoàn thiện công tác văn thư - lưu trữ tại trường Cao đẳng nghề số 3 - Bộ Quốc Phòng

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đối với mọi cơ quan, đơn vị thì văn phòng luôn là trợ thủ đắc lực, là bộ mặt của cơ quan, là cánh tay phải của đơn vị, tổ chức....
Ngày upload: 16-12-2014

Vấn đề đạo đức kinh doanh trong cạnh tranh

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Cạnh tranh trong kinh doanh là một việc quan trọng và có ý nghĩa đối với sự phát triển của kinh nền kinh tế cũng như lợi ích của người...
Ngày upload: 16-12-2014

Vấn đề đạo đức trong PR

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong bài tập nhóm với đề tài "Vấn đề đạo đức trong PR", nhóm tác giả đã trình bày những vấn đề cụ thể sau: Khái...
Ngày upload: 15-12-2014

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Doanh nghiệp là một xã hội thu nhỏ hình thành bởi sự liên kết giữa các thành viên hoạt động theo một tôn chỉ mục...
Ngày upload: 14-12-2014