Đăng nhập   |   Đăng ký

9 bài viết cho "luyện thi"

202 Useful Exercises for IELTS

Thể loại: TOEFL - IELTS - TOEIC
Ngày upload: 30-01-2014

Luyện thi tin học

Thể loại: Thể loại khác
Phần 1: đề thi và lời giải tham khảo cấp tiểu học Phần 2: đề thi và lời giải tham khảo cấp Trung học cơ sở Phần 3: đề thi và lời giải tham khảo cấp Trung học...
Ngày upload: 27-12-2013

Đề thi xử lý ảnh

Thể loại: Thể loại khác
Đề thi và đáp án môn xử lý ảnh số. Chương 3 gồm 13 câu tử câu 1 đến câu 13 Câu 1: Xây dựng và cài đặt...
Ngày upload: 27-12-2013

600 từ vựng toeic có dịch tiếng việt

Thể loại: TOEFL - IELTS - TOEIC
Đề thi và đáp án môn xử lý ảnh số. Chương 3 gồm 13 câu tử câu 1 đến câu 13 Câu 1: Xây dựng và cài đặt...
Ngày upload: 23-12-2013

TOEIC 2003 Question

Thể loại: TOEFL - IELTS - TOEIC
Đề thi và đáp án môn xử lý ảnh số. Chương 3 gồm 13 câu tử câu 1 đến câu 13 Câu 1: Xây dựng và cài đặt...
Ngày upload: 23-12-2013

BÀI TẬP LUYỆN THI TOEFL - 02

Thể loại: TOEFL - IELTS - TOEIC

Một số bài tập tiếng Anh thường dùng trong kỳ thi TOEFL, thich hợp với những ai đang mong muốn có một tấm học bổng du học hoặc một tấm bằng TOEFL với điểm...

Ngày upload: 21-12-2013

BÀI TẬP LUYỆN THI TOEFL - 01

Thể loại: TOEFL - IELTS - TOEIC

Một số bài tập tiếng Anh thường dùng trong kỳ thi TOEFL, thich hợp với những ai đang mong muốn có một tấm học bổng du học hoặc một tấm bằng TOEFL với điểm...

Ngày upload: 21-12-2013

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm thuế.

Thể loại: Thuế

Một số bài tập tiếng Anh thường dùng trong kỳ thi TOEFL, thich hợp với những ai đang mong muốn có một tấm học bổng du học hoặc một tấm bằng TOEFL với điểm...

Ngày upload: 17-12-2013