Đăng nhập   |   Đăng ký

1 bài viết cho "mùi thơm của một số giống lúa thơm"

Khảo sát một vài đặc điểm hóa sinh và phân tích chất lượng mùi thơm của một số giống lúa thơm ở ĐBSCL bằng phương pháp SPME – GC

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Mục đích của đề tài "Khảo sát một vài đặc điểm hóa sinh và phân tích chất lượng mùi...
Ngày upload: 13-08-2014