Đăng nhập   |   Đăng ký

8 bài viết cho "mạng máy tinh"

Khóa luận tốt nghiệp đánh giá hiệu năng cho hệ thống mạng máy tính

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Khóa luận tốt nghiệp đánh giá hiệu năng cho hệ thống mạng máy tính trình bày các vấn đề quy trình xây dựng một...
Ngày upload: 17-08-2014

Bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao - Chương 6

Thể loại: Quản trị mạng

Slide bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao của trường ĐH KHTN, chương 6, trình bày về lớp vận chuyển (transport layer) trong...

Ngày upload: 16-12-2013

Bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao - Chương 7

Thể loại: Quản trị mạng

Slide bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao của trường ĐH KHTN, chương 7, trình bày về lớp ứng dụng (network layer) trong mô...

Ngày upload: 16-12-2013

Bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao - Chương 5

Thể loại: Quản trị mạng

Slide bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao của trường ĐH KHTN, chương 5, trình bày về lớp liên mạng (network layer) trong...

Ngày upload: 16-12-2013

Bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao - Chương 4

Thể loại: Quản trị mạng

Slide bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao của trường ĐH KHTN, chương 4, trình bày về lớp liên kết dữ liệu (data-link...

Ngày upload: 16-12-2013

Bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao - Chương 2 & 3

Thể loại: Quản trị mạng

Slide bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao của trường ĐH KHTN, chương 2 & 3, trình bày về mô hình OSI 7 lớp,...

Ngày upload: 16-12-2013

Bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao - Chương 8

Thể loại: Quản trị mạng

Slide bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao của trường ĐH KHTN, chương 1, trình bày về công dụng và cách thức...

Ngày upload: 16-12-2013

Bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao - Chương 1

Thể loại: Quản trị mạng

Slide bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao của trường ĐH KHTN, chương 1, trình bày khái niệm mạngmáytính,...

Ngày upload: 16-12-2013