Đăng nhập   |   Đăng ký

98 bài viết cho "marketing"

Các giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Lâm

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong nền kinh tế thị trường luôn tồn tại những mặt tích cực và mặt hạn chế. Một trong những ưu điểm của nền kinh tế thị trường là quy luật đào...
Ngày upload: 19-12-2013

Các giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Lâm

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong nền kinh tế thị trường luôn tồn tại những mặt tích cực và mặt hạn chế. Một trong những ưu điểm của nền kinh tế thị trường là quy luật đào...
Ngày upload: 19-12-2013

Giải pháp Marketing thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty công nghệ phẩm Minh Quân

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Triết lý Marketing đã phản ánh những tư tưởng cốt lõi, cơ bản nhất của kinh tế thị trường. Bắt đầu nắm bắt nhu cầu của khách hàng, doanh...
Ngày upload: 19-12-2013

Giải pháp Marketing thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty công nghệ phẩm Minh Quân

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Triết lý Marketing đã phản ánh những tư tưởng cốt lõi, cơ bản nhất của kinh tế thị trường. Bắt đầu nắm bắt nhu cầu của khách hàng, doanh...
Ngày upload: 19-12-2013

Một số giải pháp marketing nhằm hoàn thiện và nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng của Công ty TM-DV Tràng Thi

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Một số giải pháp marketing nhằm hoàn thiện và nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng của Công ty TM-DV Tràng Thi...
Ngày upload: 18-12-2013

Một số giải pháp marketing nhằm hoàn thiện và nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng của Công ty TM-DV Tràng Thi

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Một số giải pháp marketing nhằm hoàn thiện và nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng của Công ty TM-DV Tràng Thi...
Ngày upload: 18-12-2013

Các Cách Thức Marketing Hiệu Quả Nhất Hiện Nay

Thể loại: Lý thuyết Marketing

Các Cách Thức Marketing Hiệu Quả Nhất Hiện Nay Mục đích của Marketing: Tạo độ nhận biết tốt. Tăng sự tin cậy vào sản phẩm. Cải thiện hình ảnh...

Ngày upload: 18-12-2013

Các Cách Thức Marketing Hiệu Quả Nhất Hiện Nay

Thể loại: Lý thuyết Marketing

Các Cách Thức Marketing Hiệu Quả Nhất Hiện Nay Mục đích của Marketing: Tạo độ nhận biết tốt. Tăng sự tin cậy vào sản phẩm. Cải thiện hình ảnh...

Ngày upload: 18-12-2013

Sinh Viên trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM với sự lựa chọn Trà Thảo mộc Dr.Thanh Trong thời gian gần đây

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Sinh Viên trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM với sự lựa chọn Trà Thảo mộc Dr.Thanh Trong thời gian gần đây là đề tài nhằm nghiên cứu...

Ngày upload: 18-12-2013

Sinh Viên trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM với sự lựa chọn Trà Thảo mộc Dr.Thanh Trong thời gian gần đây

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Sinh Viên trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM với sự lựa chọn Trà Thảo mộc Dr.Thanh Trong thời gian gần đây là đề tài nhằm nghiên cứu...

Ngày upload: 18-12-2013

Những biện pháp Marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm máy công cụ và phụ tùng thay thế của Công ty cơ khí Hà Nội

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Ngành cơ khí là nền tảng của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên trong thời gian gần...

Ngày upload: 18-12-2013

Những biện pháp Marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm máy công cụ và phụ tùng thay thế của Công ty cơ khí Hà Nội

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Ngành cơ khí là nền tảng của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên trong thời gian gần...

Ngày upload: 18-12-2013

NGHIÊN CỨU HÀNH VI TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DẦU GỘI ĐẦU CỦA CÔNG TY ĐỂ ĐƯA RA GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Báo cáo tốt nghiệp với đề tài NGHIÊN CỨU HÀNH VI TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DẦU GỘI ĐẦU CỦA...

Ngày upload: 16-12-2013

NGHIÊN CỨU HÀNH VI TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DẦU GỘI ĐẦU CỦA CÔNG TY ĐỂ ĐƯA RA GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Báo cáo tốt nghiệp với đề tài NGHIÊN CỨU HÀNH VI TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DẦU GỘI ĐẦU CỦA...

Ngày upload: 16-12-2013

Maketing trong Doanh Nghiệp

Thể loại: Thể loại khác

Báo cáo tốt nghiệp với đề tài NGHIÊN CỨU HÀNH VI TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DẦU GỘI ĐẦU CỦA...

Ngày upload: 14-12-2013

Maketing trong Doanh Nghiệp

Thể loại: Thể loại khác

Báo cáo tốt nghiệp với đề tài NGHIÊN CỨU HÀNH VI TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DẦU GỘI ĐẦU CỦA...

Ngày upload: 14-12-2013

Sổ tay kiến thức thương mại điện tử

Thể loại: Marketing trực tiếp

Báo cáo tốt nghiệp với đề tài NGHIÊN CỨU HÀNH VI TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DẦU GỘI ĐẦU CỦA...

Ngày upload: 12-12-2013

Sổ tay kiến thức thương mại điện tử

Thể loại: Marketing trực tiếp

Báo cáo tốt nghiệp với đề tài NGHIÊN CỨU HÀNH VI TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DẦU GỘI ĐẦU CỦA...

Ngày upload: 12-12-2013

Chiêu Marketing

Thể loại: PR-Truyền Thông
"Khi cần - là có" chắc gì đã hay?". Mùa hè vừa qua, sự kiện khai trương sản phẩm iPhone của Apple và tập 7 của bộ truyện Harry Potter là hai ví dụ xuất sắc về thủ thuật...
Ngày upload: 25-08-2011

Chiêu Marketing

Thể loại: PR-Truyền Thông
"Khi cần - là có" chắc gì đã hay?". Mùa hè vừa qua, sự kiện khai trương sản phẩm iPhone của Apple và tập 7 của bộ truyện Harry Potter là hai ví dụ xuất sắc về thủ thuật...
Ngày upload: 25-08-2011