Đăng nhập   |   Đăng ký

3 bài viết cho "nghiên cứu marketing"

Nghiên cứu Marketing trong Thương mại điện tử

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trên thế giới, e-marketing được sử dụng và biến hóa dưới nhiều cách khác nhau bởi sự phong phú và linh hoạt trong việc truyền tải...
Ngày upload: 09-03-2015

ĐỀ THI NGHIỆP VỤ 2 (Nghiên cứu Maketing và Quản trị Maketing) - PHẦN NGHIÊN CỨU MAKETING

Thể loại: Đề thi
Trên thế giới, e-marketing được sử dụng và biến hóa dưới nhiều cách khác nhau bởi sự phong phú và linh hoạt trong việc truyền tải...
Ngày upload: 04-03-2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MARKETING

Thể loại: Marketing trực tiếp
BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MARKETING Đề tài nghiên cứu: NGHIÊN CỨU NHU CẦU MUA LAPTOP CỦA SINH VIÊN TẠI THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG...
Ngày upload: 18-12-2013