Đăng nhập   |   Đăng ký

105 bài viết cho "ngoại ngữ"

Tiếng Anh chuyên ngành tin học

Thể loại: Anh văn căn bản
Tài liệu này là bài giảng môn học Tiếng Anh chuyên ngành tin học dùng cho hệ cao đẳng chuyên nghiệp của trường cao đẳng...
Ngày upload: 16-07-2015

American Sign Language Picture Dictionary

Thể loại: Anh văn căn bản
Tài liệu này là bài giảng môn học Tiếng Anh chuyên ngành tin học dùng cho hệ cao đẳng chuyên nghiệp của trường cao đẳng...
Ngày upload: 07-12-2014

English French dictionary

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Tài liệu này là bài giảng môn học Tiếng Anh chuyên ngành tin học dùng cho hệ cao đẳng chuyên nghiệp của trường cao đẳng...
Ngày upload: 07-12-2014

TOEFL grammar review

Thể loại: TOEFL - IELTS - TOEIC
Tài liệu này là bài giảng môn học Tiếng Anh chuyên ngành tin học dùng cho hệ cao đẳng chuyên nghiệp của trường cao đẳng...
Ngày upload: 06-12-2014

35 english-synonyms-tests

Thể loại: Đề thi
Tài liệu này là bài giảng môn học Tiếng Anh chuyên ngành tin học dùng cho hệ cao đẳng chuyên nghiệp của trường cao đẳng...
Ngày upload: 06-12-2014

collins vocabulary for IELTS

Thể loại: TOEFL - IELTS - TOEIC
Tài liệu này là bài giảng môn học Tiếng Anh chuyên ngành tin học dùng cho hệ cao đẳng chuyên nghiệp của trường cao đẳng...
Ngày upload: 06-12-2014

Learning vocabulary

Thể loại: Anh văn căn bản
Tài liệu này là bài giảng môn học Tiếng Anh chuyên ngành tin học dùng cho hệ cao đẳng chuyên nghiệp của trường cao đẳng...
Ngày upload: 06-12-2014

english idioms tests

Thể loại: Anh văn căn bản
Tài liệu này là bài giảng môn học Tiếng Anh chuyên ngành tin học dùng cho hệ cao đẳng chuyên nghiệp của trường cao đẳng...
Ngày upload: 05-12-2014

essential english idioms (Intermediate)

Thể loại: Anh văn căn bản
Tài liệu này là bài giảng môn học Tiếng Anh chuyên ngành tin học dùng cho hệ cao đẳng chuyên nghiệp của trường cao đẳng...
Ngày upload: 05-12-2014

đề thi A1 tiếng pháp

Thể loại: Đề thi
Tài liệu này là bài giảng môn học Tiếng Anh chuyên ngành tin học dùng cho hệ cao đẳng chuyên nghiệp của trường cao đẳng...
Ngày upload: 28-11-2014

Ngữ pháp tiếng anh dành cho giáo viên

Thể loại: Anh văn căn bản
Tài liệu này là bài giảng môn học Tiếng Anh chuyên ngành tin học dùng cho hệ cao đẳng chuyên nghiệp của trường cao đẳng...
Ngày upload: 11-11-2014

Những cách diễn đạt thường gặp trong tiếng pháp

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Đây là cuốn sách hữu ích cho các bạn học tiếng pháp vì nó cung cấp cho các bạn các cách nói...
Ngày upload: 11-11-2014

Sử dụng ngữ pháp tiếng anh cơ bản - Quyển 1

Thể loại: Anh văn căn bản
Đây là cuốn sách hữu ích cho các bạn học tiếng pháp vì nó cung cấp cho các bạn các cách nói...
Ngày upload: 10-11-2014

A book for IELTS

Thể loại: TOEFL - IELTS - TOEIC
Đây là cuốn sách hữu ích cho các bạn học tiếng pháp vì nó cung cấp cho các bạn các cách nói...
Ngày upload: 17-09-2014

English for Tourism 1

Thể loại: Anh văn giao tiếp
English for Tourism-Tiếng anh lữ hành du lịch trình bày về các từ vựng cơ bản và thông dụng trong ngành du lịch lữ hành,...
Ngày upload: 16-09-2014

Japanese Elementary 1 Grammar Explanation

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Giải thích văn phạm tiếng nhật trình bày những ngữ pháp tiếng nhật có kèm phiên âm tiếng việt, có ví dụ minh...
Ngày upload: 09-09-2014

Tiếng Pháp cơ bản

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Giải thích văn phạm tiếng nhật trình bày những ngữ pháp tiếng nhật có kèm phiên âm tiếng việt, có ví dụ minh...
Ngày upload: 10-08-2014

Từ điển Chăm - Việ t- Pháp

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Giải thích văn phạm tiếng nhật trình bày những ngữ pháp tiếng nhật có kèm phiên âm tiếng việt, có ví dụ minh...
Ngày upload: 04-08-2014

Sách học tiếng Hàn quốc cho người xuất khẩu lao động

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Giải thích văn phạm tiếng nhật trình bày những ngữ pháp tiếng nhật có kèm phiên âm tiếng việt, có ví dụ minh...
Ngày upload: 21-07-2014

Giáo trình tự học tiếng hàn cho mọi người - Phần Sơ cấp

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Giáo trình tự học tiếng hàn cho mọi người - Phần Sơ cấp cung cấp các ngữ âm và ngữ pháp của tiếng Hàn quốc, các...
Ngày upload: 21-07-2014