Đăng nhập   |   Đăng ký

105 bài viết cho "ngoại ngữ"

Ngữ pháp tiếng Anh ebook

Thể loại: Anh văn căn bản

Bộ ngữ pháp này sẽ giúp bạn học tiếng Anh một cách chuẩn xác, nó có đủ loại ngữ pháp, từ đơn giản đến phức...

Ngày upload: 17-12-2013

Ngữ pháp tiếng Anh THPT

Thể loại: Anh văn căn bản

Bộ ngữ pháp tiếng Anh thông dụng dùng cho học sinh THPT ôn thi trong các kỳ thi tốt nghiệp, đại học, cao đẳng với các cấu trúc từ...

Ngày upload: 17-12-2013

Cách dùng từ ngữ và thuật ngữ Kinh tế thương mại Việt- Anh

Thể loại: Anh văn thương mại

Cuốn sách 'Cách dùng từ ngữ và thuật ngữ Kinh tế thương mại Việt- Anh' gồm những mẫu câu Việt - Anh được dùng làm...

Ngày upload: 17-12-2013

50 bài Từ vựng sách Minna no Nihongo

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác

50 bài giảng đầu tiên về ngữ pháp cơ bản của tiếng Nhật. Tài liệu 50 bài Từ vựng sách Minna no Nihongo  Ngày upload: 13-12-2013

845 chữ Hán tiếng Việt

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Với gần 2000 chữ Hán, Kanji là 1 cực hình với những người học tiếng Nhật, đây là tài liệu đã lọc ra khoảng 845 từ Kanji thường dụng. Với nó, bạn sẽ biết phải ưu tiên học những từ...
Ngày upload: 09-12-2013