Đăng nhập   |   Đăng ký

210 bài viết cho "ngoại ngữ"

Những cách diễn đạt thường gặp trong tiếng pháp

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Đây là cuốn sách hữu ích cho các bạn học tiếng pháp vì nó cung cấp cho các bạn các cách nói...
Ngày upload: 11-11-2014

Những cách diễn đạt thường gặp trong tiếng pháp

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Đây là cuốn sách hữu ích cho các bạn học tiếng pháp vì nó cung cấp cho các bạn các cách nói...
Ngày upload: 11-11-2014

Sử dụng ngữ pháp tiếng anh cơ bản - Quyển 1

Thể loại: Anh văn căn bản
Đây là cuốn sách hữu ích cho các bạn học tiếng pháp vì nó cung cấp cho các bạn các cách nói...
Ngày upload: 10-11-2014

Sử dụng ngữ pháp tiếng anh cơ bản - Quyển 1

Thể loại: Anh văn căn bản
Đây là cuốn sách hữu ích cho các bạn học tiếng pháp vì nó cung cấp cho các bạn các cách nói...
Ngày upload: 10-11-2014

A book for IELTS

Thể loại: TOEFL - IELTS - TOEIC
Đây là cuốn sách hữu ích cho các bạn học tiếng pháp vì nó cung cấp cho các bạn các cách nói...
Ngày upload: 17-09-2014

A book for IELTS

Thể loại: TOEFL - IELTS - TOEIC
Đây là cuốn sách hữu ích cho các bạn học tiếng pháp vì nó cung cấp cho các bạn các cách nói...
Ngày upload: 17-09-2014

English for Tourism 1

Thể loại: Anh văn giao tiếp
English for Tourism-Tiếng anh lữ hành du lịch trình bày về các từ vựng cơ bản và thông dụng trong ngành du lịch lữ hành,...
Ngày upload: 16-09-2014

English for Tourism 1

Thể loại: Anh văn giao tiếp
English for Tourism-Tiếng anh lữ hành du lịch trình bày về các từ vựng cơ bản và thông dụng trong ngành du lịch lữ hành,...
Ngày upload: 16-09-2014

Japanese Elementary 1 Grammar Explanation

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Giải thích văn phạm tiếng nhật trình bày những ngữ pháp tiếng nhật có kèm phiên âm tiếng việt, có ví dụ minh...
Ngày upload: 09-09-2014

Japanese Elementary 1 Grammar Explanation

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Giải thích văn phạm tiếng nhật trình bày những ngữ pháp tiếng nhật có kèm phiên âm tiếng việt, có ví dụ minh...
Ngày upload: 09-09-2014

Tiếng Pháp cơ bản

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Giải thích văn phạm tiếng nhật trình bày những ngữ pháp tiếng nhật có kèm phiên âm tiếng việt, có ví dụ minh...
Ngày upload: 10-08-2014

Tiếng Pháp cơ bản

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Giải thích văn phạm tiếng nhật trình bày những ngữ pháp tiếng nhật có kèm phiên âm tiếng việt, có ví dụ minh...
Ngày upload: 10-08-2014

Từ điển Chăm - Việ t- Pháp

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Giải thích văn phạm tiếng nhật trình bày những ngữ pháp tiếng nhật có kèm phiên âm tiếng việt, có ví dụ minh...
Ngày upload: 04-08-2014

Từ điển Chăm - Việ t- Pháp

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Giải thích văn phạm tiếng nhật trình bày những ngữ pháp tiếng nhật có kèm phiên âm tiếng việt, có ví dụ minh...
Ngày upload: 04-08-2014

Sách học tiếng Hàn quốc cho người xuất khẩu lao động

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Giải thích văn phạm tiếng nhật trình bày những ngữ pháp tiếng nhật có kèm phiên âm tiếng việt, có ví dụ minh...
Ngày upload: 21-07-2014

Sách học tiếng Hàn quốc cho người xuất khẩu lao động

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Giải thích văn phạm tiếng nhật trình bày những ngữ pháp tiếng nhật có kèm phiên âm tiếng việt, có ví dụ minh...
Ngày upload: 21-07-2014

Giáo trình tự học tiếng hàn cho mọi người - Phần Sơ cấp

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Giáo trình tự học tiếng hàn cho mọi người - Phần Sơ cấp cung cấp các ngữ âm và ngữ pháp của tiếng Hàn quốc, các...
Ngày upload: 21-07-2014

Giáo trình tự học tiếng hàn cho mọi người - Phần Sơ cấp

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Giáo trình tự học tiếng hàn cho mọi người - Phần Sơ cấp cung cấp các ngữ âm và ngữ pháp của tiếng Hàn quốc, các...
Ngày upload: 21-07-2014