Đăng nhập   |   Đăng ký

105 bài viết cho "ngoại ngữ"

TNT Toeic - Test 1

Thể loại: TOEFL - IELTS - TOEIC
Ngày upload: 21-02-2014

Kì 2 - 1001 bài viết cho ngời mới học viết tiếng ANH

Thể loại: Anh văn căn bản
Cuốn sách chia làm 2 kì, nó sẽ giúp bạn củng cố kĩ năng viết Tiếng Anh trong mọi trường hợp, được BQT 4rum tienganh biên soạn nên...
Ngày upload: 21-02-2014

Kì 1 - 1001 bài viết cho ngời mới học viết tiếng ANH

Thể loại: Anh văn căn bản
Cuốn sách chia làm 2 kì, nó sẽ giúp bạn củng cố kĩ năng viết Tiếng Anh trong mọi trường hợp, được BQT 4rum tienganh biên soạn nên...
Ngày upload: 21-02-2014

3000 từ tiếng anh thông dụng

Thể loại: Anh văn căn bản
Cuốn sách chia làm 2 kì, nó sẽ giúp bạn củng cố kĩ năng viết Tiếng Anh trong mọi trường hợp, được BQT 4rum tienganh biên soạn nên...
Ngày upload: 21-02-2014

202 Useful Exercises for IELTS

Thể loại: TOEFL - IELTS - TOEIC
Cuốn sách chia làm 2 kì, nó sẽ giúp bạn củng cố kĩ năng viết Tiếng Anh trong mọi trường hợp, được BQT 4rum tienganh biên soạn nên...
Ngày upload: 30-01-2014

Essentials of Human Resource Management (Fifth Edition)

Thể loại: Anh văn thương mại
Sách tiếng Anh chuyên ngành, dành cho lĩnh vực hoạch định nguồn nhân lực, nhằm giúp cho sinh viên trao dồi vốn ngoại ngữ chuyên...
Ngày upload: 30-01-2014

100 Action Principles

Thể loại: Anh văn căn bản
Quyển sách này tập hợp những bài viết bằng tiếng Anh bổ ích về kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề,... Hy vọng bạn sẽ tìm...
Ngày upload: 30-01-2014

Interview Secrets Exposed

Thể loại: Anh văn giao tiếp
Tài liệu này không những giúp bạn nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh mà còn tiết lộ một số phương pháp giúp bạn dễ...
Ngày upload: 29-01-2014

102 Things You Need to Know Before You File Bankruptcy

Thể loại: Anh văn thương mại
Đây là bộ giáo trình tiếng Anh chuyên ngành nhằm giúp cho sinh viên trao dồi vốn ngoại ngữ thuộc lĩnh vực mình đang...
Ngày upload: 29-01-2014

English for Aviation (Part 2)

Thể loại: Anh văn thương mại
Đây là bộ giáo trình tiếng Anh của đại học Oxford nằm trong series Bussiness English, nhằm giúp cho sinh viên trao dồi vốn ngoại ngữ...
Ngày upload: 29-01-2014

English for Aviation (Part 1)

Thể loại: Anh văn thương mại
Đây là bộ giáo trình tiếng Anh của đại học Oxford nằm trong series Bussiness English, nhằm giúp cho sinh viên trao dồi vốn ngoại ngữ...
Ngày upload: 29-01-2014

Business and Society (Seventh Edition)

Thể loại: Anh văn thương mại
Việc học tiếng anh chuyên ngành về bản chất là học những từ vựng và cấu trúc câu được sử dụng thường xuyên trong lĩnh vực đó....
Ngày upload: 29-01-2014

Check your English Vocabulary for Human

Thể loại: Anh văn thương mại
Đây là bộ giáo trình tiếng Anh của đại học Oxford nằm trong series Bussiness English, nhằm giúp cho sinh viên trao dồi vốn ngoại ngữ...
Ngày upload: 29-01-2014

English for Computing (Part 3)

Thể loại: Anh văn thương mại
Đây là bộ giáo trình tiếng Anh của đại học Oxford nằm trong series Bussiness English, nhằm giúp cho sinh viên trao dồi vốn ngoại ngữ...
Ngày upload: 29-01-2014

English for Computing (Part 2)

Thể loại: Anh văn thương mại
Đây là bộ giáo trình tiếng Anh của đại học Oxford nằm trong series Bussiness English, nhằm giúp cho sinh viên trao dồi vốn ngoại ngữ...
Ngày upload: 29-01-2014

English for Computing (Part 1)

Thể loại: Anh văn thương mại
Đây là bộ giáo trình tiếng Anh của đại học Oxford nằm trong series Bussiness English, nhằm giúp cho sinh viên trao dồi vốn ngoại ngữ...
Ngày upload: 29-01-2014

English for the Energy Industry

Thể loại: Anh văn thương mại
Đây là bộ giáo trình tiếng Anh của đại học Oxford nằm trong series Bussiness English, nhằm giúp cho sinh viên trao dồi vốn ngoại ngữ...
Ngày upload: 29-01-2014

Giáo trình Ngữ nghĩa học tiếng Anh

Thể loại: Anh văn căn bản
Giáo trình Ngữ nghĩa học tiếng Anh được biên soạn một cách có hệ thống, dùng để giảng dạy môn học "Ngữ nghĩa học tiếng Anh" cho sinh...
Ngày upload: 28-01-2014

Làm thế nào để giỏi tiếng Anh từ số 0 chỉ sau 1 năm

Thể loại: Anh văn căn bản
Làm thế nào để giỏi tiếng Anh từ số 0 chỉ sau 1 năm? Câu trả lời nằm trong tài liệu này, nơi bạn sẽ tìm thấy một số bí quyết...
Ngày upload: 28-01-2014

Ngữ pháp tiếng Hàn cơ bản

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Làm thế nào để giỏi tiếng Anh từ số 0 chỉ sau 1 năm? Câu trả lời nằm trong tài liệu này, nơi bạn sẽ tìm thấy một số bí quyết...
Ngày upload: 27-01-2014