Đăng nhập   |   Đăng ký

210 bài viết cho "ngoại ngữ"

Tiếng Hoa sơ cấp

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Tài liệu bao gồm 3 chương: -Chương 1: Cách phát âm -Chương 2: Tự học tiếng Hoa theo 18 chủ đề thường gặp -Chương 3: Các điểm ngữ pháp cần...
Ngày upload: 12-03-2014

Tiếng Hoa sơ cấp

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Tài liệu bao gồm 3 chương: -Chương 1: Cách phát âm -Chương 2: Tự học tiếng Hoa theo 18 chủ đề thường gặp -Chương 3: Các điểm ngữ pháp cần...
Ngày upload: 12-03-2014

Longman pronunciation dictionary study guide

Thể loại: Anh văn căn bản
Tài liệu bao gồm 3 chương: -Chương 1: Cách phát âm -Chương 2: Tự học tiếng Hoa theo 18 chủ đề thường gặp -Chương 3: Các điểm ngữ pháp cần...
Ngày upload: 12-03-2014

Longman pronunciation dictionary study guide

Thể loại: Anh văn căn bản
Tài liệu bao gồm 3 chương: -Chương 1: Cách phát âm -Chương 2: Tự học tiếng Hoa theo 18 chủ đề thường gặp -Chương 3: Các điểm ngữ pháp cần...
Ngày upload: 12-03-2014

Reading comprehension success 3rd edition

Thể loại: Anh văn căn bản
Tài liệu bao gồm 3 chương: -Chương 1: Cách phát âm -Chương 2: Tự học tiếng Hoa theo 18 chủ đề thường gặp -Chương 3: Các điểm ngữ pháp cần...
Ngày upload: 12-03-2014

Reading comprehension success 3rd edition

Thể loại: Anh văn căn bản
Tài liệu bao gồm 3 chương: -Chương 1: Cách phát âm -Chương 2: Tự học tiếng Hoa theo 18 chủ đề thường gặp -Chương 3: Các điểm ngữ pháp cần...
Ngày upload: 12-03-2014

Một số cấu trúc câu tiếng Hàn

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Tài liệu được soạn dưới dạng sổ tay các cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn, phù hợp cho sinh viên chuyên ngành Hàn...
Ngày upload: 11-03-2014

Một số cấu trúc câu tiếng Hàn

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Tài liệu được soạn dưới dạng sổ tay các cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn, phù hợp cho sinh viên chuyên ngành Hàn...
Ngày upload: 11-03-2014

Từ điển tiếng Hàn thương mại

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Tài liệu được soạn dưới dạng sổ tay các cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn, phù hợp cho sinh viên chuyên ngành Hàn...
Ngày upload: 11-03-2014

Từ điển tiếng Hàn thương mại

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Tài liệu được soạn dưới dạng sổ tay các cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn, phù hợp cho sinh viên chuyên ngành Hàn...
Ngày upload: 11-03-2014

Mẫu câu tiếng Hàn chuyên đề du lịch

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Tài liệu được soạn dưới dạng sổ tay các cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn, phù hợp cho sinh viên chuyên ngành Hàn...
Ngày upload: 11-03-2014

Mẫu câu tiếng Hàn chuyên đề du lịch

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Tài liệu được soạn dưới dạng sổ tay các cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn, phù hợp cho sinh viên chuyên ngành Hàn...
Ngày upload: 11-03-2014

Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành thiết kế may

Thể loại: Anh văn căn bản
Đây là tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành thiết kế may- một tài liệu vô cùng quý giá cho các bạn...
Ngày upload: 06-03-2014

Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành thiết kế may

Thể loại: Anh văn căn bản
Đây là tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành thiết kế may- một tài liệu vô cùng quý giá cho các bạn...
Ngày upload: 06-03-2014

Vui học Anh Ngữ

Thể loại: Anh văn căn bản
Đây là tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành thiết kế may- một tài liệu vô cùng quý giá cho các bạn...
Ngày upload: 28-02-2014

Vui học Anh Ngữ

Thể loại: Anh văn căn bản
Đây là tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành thiết kế may- một tài liệu vô cùng quý giá cho các bạn...
Ngày upload: 28-02-2014

Ngân hàng các cấu trúc Tiếng Anh thông dụng

Thể loại: Anh văn căn bản
Tài liệu Ngân hàng các cấu trúc Tiếng Anh thông dụng sẽ cung cấp cho các bạn nguồn tài liệu vô cùng quý...
Ngày upload: 28-02-2014

Ngân hàng các cấu trúc Tiếng Anh thông dụng

Thể loại: Anh văn căn bản
Tài liệu Ngân hàng các cấu trúc Tiếng Anh thông dụng sẽ cung cấp cho các bạn nguồn tài liệu vô cùng quý...
Ngày upload: 28-02-2014

Học Tiếng Anh bằng hình ảnh

Thể loại: Anh văn căn bản
Đây là quyển sách học Tiếng Anh bằng hình ảnh rất hay, trình bày dễ hiểu và bổ ích phù hợp cho mọi đối tượng...
Ngày upload: 24-02-2014

Học Tiếng Anh bằng hình ảnh

Thể loại: Anh văn căn bản
Đây là quyển sách học Tiếng Anh bằng hình ảnh rất hay, trình bày dễ hiểu và bổ ích phù hợp cho mọi đối tượng...
Ngày upload: 24-02-2014