Đăng nhập   |   Đăng ký

105 bài viết cho "ngoại ngữ"

Đề thi anh văn ngành kinh doanh

Thể loại: Đề thi
Ngày upload: 14-06-2014

Đề thi toeic tháng 4/2011

Thể loại: Đề thi
Ngày upload: 09-06-2014

Đề thi toeic tháng 5/2011

Thể loại: Đề thi
Ngày upload: 09-06-2014

Đề thi kiểm tra môn tiếng Anh

Thể loại: Đề thi
Ngày upload: 30-05-2014

Đề thi AVCN CNTT - 2009

Thể loại: Đề thi
Ngày upload: 30-05-2014

Đề thi kiểm tra Anh văn chuyên ngành CNTT

Thể loại: Đề thi
Ngày upload: 29-05-2014

600 Essential words for the TOEIC

Thể loại: TOEFL - IELTS - TOEIC
Ngày upload: 14-05-2014

214 Bộ Thủ Hán Ngữ

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
214 BỘ THỦ HÁN NGỮ Bộ 01 nét. Bộ 02 nét. Bộ 03 nét. Bộ 04 nét. Bộ 05 nét. Bộ 06 nét. Bộ 07 nét. Bộ 08 nét. Bộ 09...
Ngày upload: 28-04-2014

342 Toeic Vocabulary Tests 3420 Meanings By Word

Thể loại: TOEFL - IELTS - TOEIC
214 BỘ THỦ HÁN NGỮ Bộ 01 nét. Bộ 02 nét. Bộ 03 nét. Bộ 04 nét. Bộ 05 nét. Bộ 06 nét. Bộ 07 nét. Bộ 08 nét. Bộ 09...
Ngày upload: 04-04-2014

Từ điển Hàn Việt

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
214 BỘ THỦ HÁN NGỮ Bộ 01 nét. Bộ 02 nét. Bộ 03 nét. Bộ 04 nét. Bộ 05 nét. Bộ 06 nét. Bộ 07 nét. Bộ 08 nét. Bộ 09...
Ngày upload: 04-04-2014

Tiếng Anh đàm thoại dành cho nhân viên văn phòng

Thể loại: Anh văn giao tiếp
Tham khảo tài liệu: Ebook Tiếng Anh đàm thoại dành cho nhân viên văn phòng, mời các bạn cùng tham khảo để học được vốn tiếng...
Ngày upload: 31-03-2014

Tiếng Anh chuyên ngành QTKD

Thể loại: Anh văn căn bản
Tham khảo tài liệu: Ebook Tiếng Anh đàm thoại dành cho nhân viên văn phòng, mời các bạn cùng tham khảo để học được vốn tiếng...
Ngày upload: 28-03-2014

Environmental_Studies

Thể loại: Anh văn căn bản
Tham khảo tài liệu: Ebook Tiếng Anh đàm thoại dành cho nhân viên văn phòng, mời các bạn cùng tham khảo để học được vốn tiếng...
Ngày upload: 28-03-2014

Tourist English

Thể loại: Anh văn căn bản
Tham khảo tài liệu: Ebook Tiếng Anh đàm thoại dành cho nhân viên văn phòng, mời các bạn cùng tham khảo để học được vốn tiếng...
Ngày upload: 26-03-2014

Test of written English - Topics and model essays

Thể loại: TOEFL - IELTS - TOEIC
Tham khảo tài liệu: Ebook Tiếng Anh đàm thoại dành cho nhân viên văn phòng, mời các bạn cùng tham khảo để học được vốn tiếng...
Ngày upload: 26-03-2014

Skills for the TOEIC test listening and reading

Thể loại: TOEFL - IELTS - TOEIC
Tham khảo tài liệu: Ebook Tiếng Anh đàm thoại dành cho nhân viên văn phòng, mời các bạn cùng tham khảo để học được vốn tiếng...
Ngày upload: 24-03-2014

TOEFL iBT Exam Vocabulary List

Thể loại: Anh văn căn bản
Tham khảo tài liệu: Ebook Tiếng Anh đàm thoại dành cho nhân viên văn phòng, mời các bạn cùng tham khảo để học được vốn tiếng...
Ngày upload: 24-03-2014

TimeSaver-Visual-Grammar-Elementary-Intermidiate

Thể loại: Anh văn căn bản
Tham khảo tài liệu: Ebook Tiếng Anh đàm thoại dành cho nhân viên văn phòng, mời các bạn cùng tham khảo để học được vốn tiếng...
Ngày upload: 23-03-2014

Phrasal Verbs And Idioms

Thể loại: Anh văn căn bản
Tham khảo tài liệu: Ebook Tiếng Anh đàm thoại dành cho nhân viên văn phòng, mời các bạn cùng tham khảo để học được vốn tiếng...
Ngày upload: 23-03-2014

Essential English Idioms (Elementary)

Thể loại: Anh văn căn bản
Tham khảo tài liệu: Ebook Tiếng Anh đàm thoại dành cho nhân viên văn phòng, mời các bạn cùng tham khảo để học được vốn tiếng...
Ngày upload: 23-03-2014