Đăng nhập   |   Đăng ký

5 bài viết cho "nhiệt điện lạnh"

Điện trong kỹ thuật lạnh

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐIỆN TRONG KỸ THUẬT LẠNH (năm...
Ngày upload: 24-07-2015

GIÁO TRÌNH HÓA LÝ TẬP 2 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC HÓA HỌC

Thể loại: Nhiệt - Điện lạnh
GT HÓA LÝ dành cho sinh viên khoa Dược năm 2 rất hay tập 2 giới thiệu các kiến thức: Chương VII - Đặc trưng chung của dung dịch hỗn hợp...
Ngày upload: 24-10-2014

GIÁO TRÌNH HÓA LÝ TẬP 1 CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Thể loại: Nhiệt - Điện lạnh
GT HÓA LÝ dành cho sinh viên năm 2 tập 1 giới thiệu các kiến thức: Chương I - Mở đầu Chương II - Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động...
Ngày upload: 24-10-2014

NHIỆT ĐỘNG HỌC TẬP 2

Thể loại: Nhiệt - Điện lạnh
GT HÓA LÝ dành cho sinh viên năm 2 tập 1 giới thiệu các kiến thức: Chương I - Mở đầu Chương II - Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động...
Ngày upload: 24-10-2014

NHIỆT ĐỘNG HỌC TẬP 1

Thể loại: Nhiệt - Điện lạnh
GT HÓA LÝ dành cho sinh viên năm 2 tập 1 giới thiệu các kiến thức: Chương I - Mở đầu Chương II - Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động...
Ngày upload: 24-10-2014