Đăng nhập   |   Đăng ký

20 bài viết cho "nhiệt lạnh"

Thiết kế hệ thống cung cấp nhiệt cho một cụm công nghiệp

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Năng lượng nhiệt được sử dụng rất rộng rãi trong dân dụng và công nghiệp. Nhu cầu sử dụng năng lượng nhiệt là lớn nhất trong các nhu cầu...
Ngày upload: 11-11-2015

Thiết kế, chế tạo hệ thống điều hòa không khí

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đồ án tốt nghiệp với đề tài "THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ" gồm có 6 chương: - Chương 1: Tổng quan. - Chương 2: Phân...
Ngày upload: 11-11-2015

Thiết kế hệ thống sấy cà rốt bằng băng tải

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong công nghiệp thực phẩm, sấy bằng băng tải là một trong các phương pháp khá phổ biến do mang lại hiệu quả kinh tế cao, thuận tiện khi vận...
Ngày upload: 10-11-2015

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Kỹ thuật lạnh

Thể loại: Nhiệt - Điện lạnh
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: KỸ THUẬT LẠNH (có đáp án)....
Ngày upload: 09-11-2015

Đề thi & Đáp án: Truyền nhiệt

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ nhiệt lạnh ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: TRUYỀN NHIỆT - năm 2011 của Trường Đại...
Ngày upload: 31-10-2015

Đề thi và đáp án: Kỹ thuật điều hòa không khí

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: KỸ THUẬT ĐIỀU...
Ngày upload: 28-10-2015

Đề thi và đáp án: Kỹ thuật sấy

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: KỸ THUẬT SẤY - năm...
Ngày upload: 26-10-2015

Nhiệt động lực học kỹ thuật

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ...
Ngày upload: 25-10-2015

Đề thi và đáp án: Lò hơi và mạng nhiệt (ĐHBK/2012)

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Nhiệt - Điện lạnh 04 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: LÒ HƠI VÀ MẠNG...
Ngày upload: 28-08-2015

Đề thi và đáp án: Nhiệt động lực học kỹ thuật

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT - năm 2012...
Ngày upload: 26-08-2015

Trung tâm nhiệt điện

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh 04 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: TRUNG TÂM...
Ngày upload: 26-07-2015

Kỹ thuật sấy (ĐHBK/2013)

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: KỸ THUẬT SẤY - năm...
Ngày upload: 26-07-2015

Kỹ thuật lạnh

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: KỸ THUẬT LẠNH (năm...
Ngày upload: 26-07-2015

Kỹ thuật cháy

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh 06 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: KỸ THUẬT...
Ngày upload: 26-07-2015

Thiết bị trao đổi nhiệt

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: THIẾT BỊ TRAO ĐỔI...
Ngày upload: 25-07-2015

Nhiệt động lực học kỹ thuật

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC...
Ngày upload: 25-07-2015

Lắp đặt, vận hành và sửa chữa hệ thống lạnh

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: LẮP ĐẶT, VẬN...
Ngày upload: 25-07-2015

Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: TRUYỀN NHIỆT...
Ngày upload: 25-07-2015

Đo lường nhiệt (ĐHBK/2012)

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐO LƯỜNG NHIỆT (năm...
Ngày upload: 25-07-2015

Tự động hóa các quá trình nhiệt lạnh

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: TỰ ĐỘNG HÓA...
Ngày upload: 25-07-2015