Đăng nhập   |   Đăng ký

9 bài viết cho "phát triển"

Đề thi: ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị nhân lực ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN...
Ngày upload: 06-07-2015

Dự án khảo sát nguyên nhân nghỉ việc tại Ngân hàng ABC

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Bài tiểu luận môn Phát triển và thay đổi tổ chức với đề tài "DỰ ÁN KHẢO SÁT NGUYÊN NHÂN NGHỈ VIỆC TẠI NGÂN...
Ngày upload: 21-06-2015

Nghiên cứu: Bảo tồn và phát triển làng nghề tương Bần Mĩ Hào - Hưng Yên

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong bài luận văn thạc sĩ này, tác giả đã hệ thống hoá lí luận và thực tiễn về bảo tồn và phát triển làng...
Ngày upload: 18-06-2015

Đề thi môn kinh tế phát triển năm 2013

Thể loại: Đề thi
Trong bài luận văn thạc sĩ này, tác giả đã hệ thống hoá lí luận và thực tiễn về bảo tồn và phát triển làng...
Ngày upload: 26-09-2014

Tiểu luận KTCT: Thực trạng và giải pháp phát triển DN Nhà nước ở Việt Nam

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Ở nước ta, các DN tuy cũng đã có môi trường để đầu tư phát triển khá thuận lợi và đạt được những kết quả nhất định, song những kết...
Ngày upload: 27-05-2014

Tiểu luận KTCT: Quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Ở Việt Nam, phát triển kinh tế thị trường trong thực tế không những là nội dung của công cuộc đổi mới mà lớn hơn thế còn là...
Ngày upload: 27-04-2014

Tiểu luận KTCT: Sự vận dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước hiện nay

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Nghiên cứu về sự thống nhất biện chứng giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất tạo điều kiện cho chúng ta có được một nhận thức về sản xuất xã hội....
Ngày upload: 27-04-2014

Bài giảng Pháp chế và phát triển

Thể loại: Nhà nước & pháp luật
Tham khảo: Bài giảng Pháp chế và phát triển ( Trần Hữu Hiệp) trình bày về lý luận về pháp chế, vai trò của người...
Ngày upload: 14-04-2014

Tác động của di chuyển lao động quốc tế đối với sự phát triển của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

Thể loại: Kinh doanh quốc tế
Ngày nay, Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, vấn đề di chuyển lao động quốc tế ngày càng có ý nghĩa đối...
Ngày upload: 08-04-2014